27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 11.4.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 11. apríla 2018 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

  

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.   Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.   Informácia o činnosti Centra rodiny, n.o. - Alžbeta Šporerová.

3.   Žiadosť o financovanie denného centra pre ťažko zdravotne postihnutých občanov - Tanečný klub „Danube“ Bratislava.

4.   Financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na novelu zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

5.   Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00