18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 12.04.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 12. apríla 2017 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.    Informácia o činnosti Centra rodiny, n.o. - Alžbeta Šporerová.

3.    Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Liga proti rakovine SR - pobočka Bratislava.

4.    Prerokovanie materiálu „Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - zmena čl. 32 ods. 8 a čl. 32 ods. 9 (procesný opatrovník)“.

5.    Informácia o plánovanej zdravotnej prednáške pre seniorov a jej zabezpečení.

6.    Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.


Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00