28. februára 2020
Meniny má Zlatica

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 13.02.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 13. februára 2019 (streda) o 17.00 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

  

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.   Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.   Informácia o realizácií opatrení sociálnoprávnej ochrany detí na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka - Bc. Zuzana Králiková (ÚPSVaR).

3.   Prezentácia činnosti Centra pre rodinu Kvapka.

4.   Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A - JUDr. Mária Pomšár Vidová.

5.   Prerokovanie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. .../2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

6.   Informácia o úprave návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021.

7.   Rôzne.

     Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00