30. septembra 2022
Meniny má Jarolím

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 13.11.2019

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 13. novembra 2019 (streda) o 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

  1. Schválenie programu zasadnutia komisie
  2. Požiadavka p. Kataríny Renczesovej o objasnenie jej sociálnej a bytovej situácie
  3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka
  4. Informácia o príprave komunitného plánu sociálnych služieb - organizácie, s ktorými sa počíta pri vytvorení pracovných skupín
  5. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
  6. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom bytu v bytovom dome Pri kríži 22A
  7. Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 26.11.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 21.02.2020

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00