18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 14.3.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 14. marca 2018 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

 

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.   Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.   Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Slovenský červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto.

3.   Prehodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Programovacie obdobie 2015-2024.

4.   Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

 

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00