18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 17.1.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

17. januára 2018 (streda) o 16.30 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.    Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - OZ VAGUS.

3.    Informácia o poskytnutých sociálnych službách pre občanov mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2017.

4.    Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00