27. februára 2020
Meniny má Alexander

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 18.10.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

18. októbra 2017 (streda) o 16.30 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.    Informácia o činnosti Centra rodiny, n.o. - Alžbeta Šporerová.

3.    Prerokovanie návrhov k sociálno-zdravotnej časti rozpočtu na r. 2018.

4.    Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00