15. augusta 2022
Meniny má Marcela

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 19.10.2016

PROGRAM KOMISIE SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ A BYTOVEJ

Termín konania: 19. októbra 2016 (streda)
Miesto konania: MÚ Žatevná 4, 1. posch., veľká zasadačka
Čas: 16:30 hod.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia a jeho odsúhlasenie, prípadne doplnenie
  3. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Depaul Slovensko, n.o. (2 MB)
  4. Prerokovanie zoznamu žiadateľov o nájom obecných bytov a bytov v bytovom dome Pri kríži 22A
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 03.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 14.02.2017

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00