18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Zasadnutie komisie sociálno-zdravotnej a bytovej dňa 5.12.2017

POZVÁNKA

na výjazdové zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

5. decembra 2017 (utorok) o 16.30 hod.

v Zariadení komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS, Mokrohájska cesta 3, Bratislava

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie.

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie.

2.    Prezentácia činnosti Zariadenia komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS - PhDr. Štefan Tvarožek.

3.    Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Bratislave IV.

4.    Rôzne.

Ukončenie zasadnutia komisie.

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00