23. februára 2020
Meniny má Roman

Zasadnutie komisiesociálno-zdravotnej a bytovej dňa 14.06.2017

POZVÁNKA

na zasadnutie Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa 14. júna 2017 (streda) o 16.30 hod. vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia komisie

1.    Schválenie programu zasadnutia komisie

2.    Prezentácia činnosti Centra včasnej intervencie Bratislava, n.o. - PhDr. Erika Tichá, PhD.

3.    Prerokovanie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie - Tomáš Mateovič - KOVMAT

4.    Rôzne

Ukončenie zasadnutia komisie

Kontakt:

Predseda komisie: Mgr. Matej Nagy 
Telefón:  0903 475 014 
E-mail: strato@zoznam.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00