8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie športu dňa 13.02.2017

POZVÁNKA A PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 2/2017

Termín: 13.02.2017 (pondelok)
Miesto konania: Zasadačka MÚ Pri kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným programom:

Program:

  1. Otvorenie
  2. Návrh úpravy VZN pre poskytovanie nenávratných dotácií
  3. Plán športových podujatí na rok 2017 - doplnenie
  4. Informácia o uskutočnených športových podujatiach v mesiaci február 2017
  5. Informácia o pripravovaných športových podujatiach
  6. SZĽH – vybudovanie športovej haly s ihriskom
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.02.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00