23. februára 2020
Meniny má Roman

Zasadnutie komisie športu dňa 16.01.2017

POZVÁNKA A PROGRAM ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 1/2017

Termín: 16.01.2017 (pondelok)
Miesto konania: Zasadačka MÚ Pri kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia,
zvolávam zasadnutie s nasledovným programom:

P r o g r a m:

  1. Otvorenie
  2. Rozpočet výdavkov na rok 2017
  3. Plán športových podujatí na rok 2017
  4. Schválenie termínov zasadnutí komisie športu na rok 2017
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica (88 kB)

Kontakt:

Predseda komisie: Branko Semančík 
Telefón: 0905 723 873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com 

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00