8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie športu dňa 22.05.2017

POZVÁNKA A NÁVRH PROGRAMU ZASADNUTIA KOMISIE ŠPORTU č. 5/2017

Termín: 22. máj 2017 (pondelok)
Miesto konania: Miestny úrad Pri kríži 14
Čas: 17.00 h

Vážená komisia, zvolávam zasadnutie s nasledovným návrhom programom:

Návrh programu:

 1. Privítanie, schválenie programu
 2. Plán športových podujatí v mesiacoch apríl a máj 2017
 3. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie - Šachový klub Dúbravan
 4. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Dúbravka
 5. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Futbalový klub Polície Dúbravka –Bratislava
 6. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Športová škola Galaktikos
 7. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Športový klub Tenis Centrum Dúbravka
 8. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Školský športový klub pri Gymnáziu Bilíkova 24
 9. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – OZ Piruetka
 10. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – Športový hokejový klub KŠK HOBA Bratislava
 11. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie – basketbalová prípravka MBK Karlovka
 12. Rôzne
 13. Záver

 

 

 

Dátum zverejnenia: 13.06.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 
25.05.2022

Kontakt:

Predseda komisie: Ing. Mário Borza
Telefón: 0904 608 651
E-mail: mario.borza1@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00