8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja 03.04.2017

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 24. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 03.04.2017 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu
  2. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru spol. ARCA CAPITAL SLOVAKIA, a.s. – Polyfunkčný súbor Terasové záhrady. (podklady na úložisku 2017-03-04)
  3. Nesúlad v posudzovaní územného plánu na základe podnetu p. Popoviča (OÚR a ŽP)
  4. Žiadosť o stanovisko k riešeniu problémov plesnivenia stien v nájomných bytoch v bytovom dome Pri kríži 22 a 22A. (podklady na úložisku 2017-03-04)
  5. Prerokovanie podnetu p. Burkerta - parkovanie pri evanjelickom kostole
  6. Prerokovanie súhlasu na predajné miesto pri Saratove - Bihári
  7. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 05.04.2017
Dátum poslednej aktualizácie: 18
.05.2017

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00