6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 02.03.2020

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 12 rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 02.03.2020 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Architektonická štúdia „Námestie Ľuda Zúbka“ (podklady na úložisku 2020-03-02)
  3. Pracovné stretnutie zástupcov komisií MČ Bratislava-Dúbravka a MČ Bratislava-Karlova Ves o spoločnom postupe pri obstarávaní ÚPN Krčace zo dňa 26.02.2020
  4. Rôzne
    Informácia o príprave UŠ a ÚPN

 

 

 

Dátum zverejnenia: 31.03.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16
.06.2020

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00