6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 03.06.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 6. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 03.06.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Architektonická štúdia „Polyfunkčné centrum Skleník“, (podklady na úložisku 2019-06-03)
  3. Návrh VZN o dotáciách (podklady na úložisku 2019-06-03)
  4. Architektonická a urbanistická štúdia „Ubytovacie zariadenie, Dúbravčická ulica“ – upravená, (podklady na úložisku 2019-06-03)
  5. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.07.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 17
.07.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00