23. septembra 2023
Meniny má Zdenka

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 06.05.2019

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 5. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 06.05.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Architektonická štúdia „Apartmánový bytový dom Rosnička“, (podklady na úložisku 2019-05-06)
  3. Architektonická štúdia úpravy verejného priestoru Saratovská 5 – 7 (podklady na úložisku 2019-05-06)
  4. Návrh parkovacej garáže Trhová – Orim, (podklady na úložisku 2019-05-06)
  5. Stanovisko k dokumentom o dočasnom parkovaní na území hlm SR Bratislavy (parkovacia politika), (podklady na úložisku 2019-05-06)
  6. Rôzne
    Informácie o obstarávaní územnoplánovacích podkladov a dokumentácií

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 07
.06.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00