8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 06.09.2021

Pozývam Vás na 19. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava–Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 06.09.2021 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Petícia za komplexný a systémový urbanistický rozvoj lokality „Veľká lúka“ v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zástupcovia petičného výboru (podklady na úložisku 2021-09-06)
  3. Stanovisko k „Urbanistická štúdia zóny Dúbravka sever – Dúbravčice stred“, obstarávateľ ARCH-INVEST s.r.o., Bratislava (podklady na úložisku 2021-09-06)
  4. Podklady pre monitorovaciu správu k PHSR 2015-2024 za obdobie 2018-2020. Dokument bol zaslaný členom komisie mailom dňa 24.08.2021 (podklady na úložisku 2021-09-06)
  5. Žiadosť ŠK Profi o nadstavbu objektu v areály Lysákova ulica (podklady na úložisku 2021-09-06)
  6. Podnet na riešenie dopravy v križovatke ulíc Koprivnická – Strmé sady (podklad na úložisku 2021-09-06)
  7. Stanovisko k žiadosti na zriadenie parkovacieho miesta – Jadranská ulica (podklad na úložisku 2021-09-06)
  8. RôzneDátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 29.10.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00