25. marca 2023
Meniny má Marián

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 09.04.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 33 rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 09.04.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Prerokovanie projektovej dokumentácie „2 rodinné domy – Pod záhradami“ za účasti dotknutých obyvateľov a investora, (podklady na úložisku 2018-04-09)
  3. Stanovisko k návrhu zadania „Urbanistická štúdia Krčace – Karlova ves, Dúbravka“, (podklady na úložisku 2018-04-09)
  4. Stanovisko k architektonickej štúdii „Ubytovňa – Bratislava, Dúbravka“, (podklady na úložisku 2018-04-09)
  5. Rôzne

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15
.04.2020

     

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00