5. decembra 2023
Meniny má Oto

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 09.09.2019

POZVÁNKA na 7. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava-Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 09.09.2019 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Dokumentácia pre ÚR bytový dom Hyla, (podklady na úložisku 2019-09-09)
  3. Rekonštrukcia a prístavba administratívnej budovy a dostavba služobných bytov, Notex L.L.C. Slovakia s.r.o. (podklady na úložisku 2019-09-09)
  4. Informácie o stave prípravy ÚPP a ÚPD na území MČ Bratislava-Dúbravka a budovania parkovacích plôch a dopravných zariadení, predkladá vedúci OÚR
  5. Rôzne

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.10.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 09
.10.2019

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00