25. marca 2023
Meniny má Marián

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 13.11.2017

Pozývam Vás na 29. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 13.11.2017 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Výsledok dorokovacieho konania pripomienok OZ Združenie za vytvorenie parku Pod záhradami k Návrhu zadania UŠ zóny Pod záhradami a čistopis Zadania pre vypracovanie UŠ zóny Pod záhradami, predkladá OÚR a ŽP
  3. Stanovisko k investičnému zámeru „Bytové domy Hanulova“ predkladá OÚR a ŽP, (podklady na úložisku 2017-11-13)
  4. Stanovisko k architektonickej štúdii investičného zámeru „GarPark domov nielen pre vaše auto“ parkovacej garáži na Trhovej ulici spoločnosti Gar Park Slovakia, s.r.o., na základe verejnej diskusie zo dňa 08.11.2017,predkladá ing. arch. Gašparovič, (podklady na úložisku 2017-11-13)
  5. Zásady a princípy osadzovania predajných stánkov na území MČ Bratislava-Dúbravka, predkladá OÚRaŽP
  6. Návrh rozpočtu OÚR a ŽP na rok 2018 (podklady na úložisku 2017-11-13)
  7. RôzneDátum zverejnenia: 02.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 02.09.2021

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00