29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 15.05.2023

POZVÁNKA na 05. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka 15.05.2023 o 17:00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

 1. Odsúhlasenie programu rokovania
 2. Stanovisko k návrhu „Urbanistická štúdia zóny Polianky“ (podklad na úložisku 2023-05-15)
 3. Stanovisko k Návrhu zadania „Urbanistická štúdia Medze“ (podklad na úložisku 2023-05-15)
 4. Rôzne
  1. Odpoveď hlavného mesta k pripomienkam MČ Bratislava-Dúbravka k návrhu liniek MHD (podklad na úložisku 2023-05-15)
  2. Požiadavka obyvateľov ku spomaleniu dopravy na komunikácii Agátova v úseku od križovatky s Dúbravčickou po križovatku so Saratovskou (podklad na úložisku 2023-05-15)
  3. Informácie o návrhu na rekonštrukciu „Ubytovňa MV na Saratovskej ulici“
  4. Informácie hlavného mesta k predĺženiu termínu „Rekonštrukcia Harmincova“
Dátum zverejnenia: 19.05.2023
Dátum poslednej aktualizácie: 26.06.2023

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00