8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie komisie rozvoja dňa 19.03.2018

POZVÁNKA

Pozývam Vás na 32. rokovanie komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ Bratislava – Dúbravka, ktoré sa uskutoční dňa 19.03.2018 o 17.00 hod. v pondelok v zasadačke na MÚ MČ Bratislava-Dúbravka na ul. Žatevná č. 4.

Návrh programu:

  1. Odsúhlasenie programu rokovania
  2. Stanovisko k žiadosti OZ žime krajšie o zriadenie komunitnej záhrady (podklady na úložisku 2018-03-19)
  3. Stanovisko k zámeru EIA „Komplex bývania a občianskej vybavenosti“ na Saratovskej ulici (areál bývalej pošty) (podklady na úložisku 2018-03-19)
  4. Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2024, prehodnotenie v zmysle Uznesenia MZ č. 131/2016 zo dňa 26. 4. 2016 (podklady na úložisku 2018-03-19)
  5. Rôzne

Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15
.04.2020

     

Kontakt:

Predseda komisie: JUDr. Dušan Mikuláš
Telefón: 0903 303 988   
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net


Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00