3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutia komisie životného prostredia 24.05.2018

POZVÁNKA

na zasadnutie  Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa  bude konať dňa 24. 05. 2018  (štvrtok)   o  17.30 hod v Centre rodiny, na adrese Bazovského 6, Bratislava-Dúbravka.

  

Návrh programu 

Otvorenie zasadnutia komisie.

  1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka a volebných obvodov  na volebné obdobie rokov 2018-2022
  2. Návrh zadania „Urbanistická štúdia Dúbravčice západ, MČ Bratislava-Dúbravka“
  3. Informácia o stave údržby verejnej zelene
  4. Rôzne

 

 

 

Dátum zverejnenia: 24.09.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 24.09.2018

Kontakt:

Predseda komisie: Tomáš Husár
Telefón: 0908 783 866 
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00