3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestnej rady 26.11.2019

POZVÁNKA

na 4. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

26. novembra 2019 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady
Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia

  1. Návrh na predaj pozemku parc. č. 649/2 vo výmere 132 m² a časti pozemku parc.č. 649/1 vo výmere 126 m² Eve Juklovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (764 kB)
  2. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB)
  3. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2020-2022 (972 kB)
  4. Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka k 31.12.2019 (630 kB)
  5. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 (248 kB)
  6. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2020 (190 kB)
  7. Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach (251 kB)
  8. Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....... /2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti (559 kB)

Rôzne
Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Uznesenia

Zápisnica

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 22.11.2019
Dátum poslednej úpravy: 06.03.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00