6. decembra 2023
Meniny má Mikuláš

Platy a odmeny

Podľa uznesenia Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Dúbravka č. 60/2015 zo dňa 5. 5. 2015 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka deklaruje záujem zvýšiť transparentnosť a zlepšiť informovanosť obyvateľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Informácie o mzde, plate, alebo platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie, alebo za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcu starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka uhrádzaných z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za každý kalendárny mesiac jednotlivo, vždy do 25. dňa nasledujúceho mesiaca:


Platy a odmeny starostu a poslancov za rok 2023

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 10.11.2023

 

Späť na Miestne zastupiteľstvo

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00