Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. júla 2024
Meniny má Jakub

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.11.2022

POZVÁNKA

na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

22. novembra 2022 (utorok) o 16.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave

A. Slávnostná časť

Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Hymna Slovenskej republiky

 1. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí mestskej časti Bratislava-Dúbravka (100 kB, pdf)
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 4. Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

B. Pracovná časť

 1. Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 2. Schválenie uznesení k bodom č. 1, 2 a 3 zo slávnostnej časti programu (94 kB, pdf)
 3. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (85 kB, pdf)
 4. Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov (83 kB, pdf)
 5. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Dúbravka (87 kB, pdf)
 6. Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov (127 kB, pdf)
 7. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských, základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (245 kB, pdf)
 8. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2023 (145 kB, pdf)
 9. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (121 kB, pdf)
 10. Informácia o plnení uznesení (91 kB, pdf)
 11. Informácia o činnosti útvaru kontroly (166 kB, pdf)
 12. Návrh stanoviska k protestu prokurátora (357 kB, pdf)
 13. Návrh na prevod vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže a určenie zostatkovej hodnoty hnuteľného majetku (1,1 MB, pdf)
 14. Návrh na mimoriadnu finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (226 kB, pdf)
 15. Informácia o vybavení interpelácií (123 kB, pdf)
 16. Interpelácie
 17. Rôzne
Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 18.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00