29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.11.2022

POZVÁNKA

na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

22. novembra 2022 (utorok) o 16.00 hod.
v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v Bratislave

A. Slávnostná časť

Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Hymna Slovenskej republiky

 1. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí mestskej časti Bratislava-Dúbravka (100 kB, pdf)
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 4. Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

B. Pracovná časť

 1. Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
 2. Schválenie uznesení k bodom č. 1, 2 a 3 zo slávnostnej časti programu (94 kB, pdf)
 3. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (85 kB, pdf)
 4. Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov (83 kB, pdf)
 5. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Dúbravka (87 kB, pdf)
 6. Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov (127 kB, pdf)
 7. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských, základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (245 kB, pdf)
 8. Návrh plánu zasadnutí miestnej rady a miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dúbravka na rok 2023 (145 kB, pdf)
 9. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (121 kB, pdf)
 10. Informácia o plnení uznesení (91 kB, pdf)
 11. Informácia o činnosti útvaru kontroly (166 kB, pdf)
 12. Návrh stanoviska k protestu prokurátora (357 kB, pdf)
 13. Návrh na prevod vlastníctva na základe obchodnej verejnej súťaže a určenie zostatkovej hodnoty hnuteľného majetku (1,1 MB, pdf)
 14. Návrh na mimoriadnu finančnú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka (226 kB, pdf)
 15. Informácia o vybavení interpelácií (123 kB, pdf)
 16. Interpelácie
 17. Rôzne
Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 18.11.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 15.02.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00