Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Zasadnutie MZ 04.12.2018

POZVÁNKA

na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

4. decembra 2018 ( utorok) o 15.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12


       A. Slávnostná časť

       Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva
       Hymna Slovenskej republiky

 1. Informácia predsedu Miestnej volebnej komisie v mestskej časti Bratislava-Dúbravka o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 4. Príhovor novozvoleného starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

  B. Pracovná časť

  Schválenie návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a programu ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 5. Schválenie uznesení k bodom 1, 2 a 3
 6. Návrh na poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva v prípadoch uvedených v zákone SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  (158 kB)
 7. Návrh na určenie počtu členov miestnej rady a voľba jej členov (158 kB)
 8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva (155 kB)
 9. Návrh na voľbu predsedov komisií miestneho zastupiteľstva a ich členov (181 kB)
 10. Návrh na určenie platu starostovi mestskej časti Bratislava-Dúbravka (250 kB)
 11. Informácia o rozpočtovom provizóriu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na obdobie od 1. 1. 2019 do schválenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s §11zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (163 kB)
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 (203 kB)
 13. Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl za zriaďovateľa v materských základných školách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka (343 kB)
 14. Návrh na určenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, vo výmere 202,3 m2  (528 kB)
 15. Rôzne
  1. Návrh na schválenie nenávratných finančných dotácií na rok 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  (318 kB)
  2. Návrh na schválenie umiestnenia kontajnerov určených na zber elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 1240/1 a parc. č. 2259, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. (1,2 MB)

         Ukončenie ustanovujúceho zasadnutia miestneho zastupiteľstva


Výsledky hlasovania

Uznesenia

Zápisnica

Videozáznam

 

 

 

Dátum zverejnenia: 29.11.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.04.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00