28. septembra 2023
Meniny má Václav

Starosta

V zmysle zákona 377/1990 Z.z. o hlavnom meste SR Bratislave:
  • starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách,
  • starosta je výkonným orgánom mestskej časti a zastupuje ju navonok,
  • starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,
  • starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu platový poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
  • starosta môže právom, alebo povinnosťami vyplývajúcimi z jeho funkcie písomne poveriť zástupcu starostu, alebo zamestnanca miestneho úradu,
  • plní a vykonáva ďalšie úkony, ktoré nie sú zákonom a štatútom vyhradené MZ.


starosta RNDr. Martin Zaťovič

RNDr. Martin Zaťovič  

 

Kontakty a fotografie sú uverejnené v rozsahu súhlasu poskytnutého jednotlivými poslancami na tento účel. 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 27.06.2023

Kontakt

Starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
RNDr. Martin Zaťovič
E-mail: starosta@dubravka.sk

Sekretariát starostu:  Jana Lattacherová 
Telefón: 02/69202503
E-mail: jana.lattacherova@dubravka.sk 

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00