4. októbra 2022
Meniny má František

Odporúčania hl.mesta SR Bratislavy k novému koronavírusu

Odporúčania hl.mesta SR Bratislavy k novému koronavírusu

Rozumieme obavám Bratislavčaniek a Bratislavčanov zo situácie, ktorú riziko infikovania novým koronavírusom prináša. Ako mesto sa ale v spolupráci s mestskými časťami a samosprávnym krajom na situáciu, ak by bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 na území nášho mesta, alebo vyhlásený núdzový stav, zodpovedne pripravujeme. Vedenie mesta je v nepretržitom kontakte s odborníkmi, štátnymi a verejnými inštitúciami, najmä Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorý je súčasťou krízového štábu zriadeného Vládou SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zároveň za rovnako dôležité považujeme správať sa adekvátne k aktuálnej situácii a nepodliehať predčasnej panike, najmä v dôsledku neoverených informácií. Informácie o situácii v Bratislave, vrátane odporúčaní a opatrení ktoré sme vykonali nájdete na tejto stránke, ktorú budeme priebežne aktualizovať:

https://bratislava.sk/sk/informacie-a-odporucania-k-novemu-koronavirusu-a-ochoreniu-covid-19?fbclid=IwAR00R3Oqgg3q9Lb-Q3Y-8Dz_rr5yB0-WS2TsFH37Cl-ZHcwd-97qDKMAROk

Na území Bratislavy dodnes nebol potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Napriek tomu sme vydali pokyny na komplexnú dezinfekciu všetkých vozidiel MHD, na pripravenosť členov mestského krízového štábu, ktorý bude aktivovaný na základe pokynu trvalého krízového štábu zriadeného na celoštátnej úrovni, a na nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre zamestnancov, ktorí prichádzajú do priameho kontaktu s obyvateľmi. Keďže štatistiky z iných krajín ukazujú, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19, vydali sme tiež pokyn na obmedzenie návštev v zariadeniach pre seniorov v správe mesta smerom k osobám, ktoré v poslednej dobe navštívili oblasť s potvrdeným výskytom COVID-19.Späť na Dôležité oznamy

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00