3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia

Názov organizácie: DEPAUL SLOVENSKO, n.o.
Adresa: Kapitulská 18, 814 14 Bratislava,
sídlo kancelárie: Opavská 24, Bratislava

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 2 5443 2128

Poslaním organizácie Depaul je pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii a zostali bez prostriedkov na ulici. Ľuďom v núdzi poskytujú naplnenie základných životných potrieb a pomoc pri riešení ich situácie. Ich služby sú nízkoprahové a teda prijímajú aj klientov, ktorí sú v podobných zariadeniach odmietaní pre alkohol, zlú hygienu, chýbajúcim dokladom, chorobám alebo zlému zdravotnému stavu. Ľuďom v núdzi poskytujú stravu, nocľah, ošetrenie rán, sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavení dokladov a sociálnych dávok ako aj pomoc pri hľadaní riešenia ich životnej situácie.

Činnosť organizácie (hlavné aktivity, služby, programy):

  • Nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul (Ivanska cesta 32, Bratislava) poskytuje nocľah, stravu, ošatenie, základnú hygienu, sociálne poradenstvo a pomoc pri hľadaní práce. Nocľaháreň využíva priemerne 150 klientov za noc, v zime až 215.
  • Útulok Sv. Vincenta de Paul (Ivanska cesta 32, Bratislava) poskytuje ubytovanie a stravu pre klientov s ľahšími zdravotnými problémami, alebo klientov, ktorí si našli zamestnanie a potrebujú preklenúť obdobie kým nájdu ubytovanie. Kapacita útulku je 20 postelí.
  • Útulok a zariadenie opatrovateľských služieb sv. Lujzy de Marillac (Jelenia ul. 4, Bratislava) poskytuje ubytovanie, stravu a celodennú starostlivosť pre ľudí, ktorých situácia je navyše skomplikovaná aj zhoršeným zdravotným stavom. Kapacita útulku je 40 postelí.
  • Denné centrum sv. Alžbety (Nám. 1. mája 1, Bratislava) je v prevádzke spolu s VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Organizácia v ňom poskytuje ambulantné základné ošetrenie a sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia, teplú polievku, možnosť osobnej hygieny, sociálne poradenstvo a nevyhnutné ošatenie.
  • Terénna práca Bl. Rozálie Rendu poskytuje materiálnu pomoc, základnú zdravotnú pomoc, asistenciu pri návšteve lekára či úradov a taktiež dlhodobé sociálne poradenstvo. V roku 2017 začala terénnu službu v Karlovej Vsi, do ktorej v roku 2018 pribudla MČ Dúbravka.
  • Integračný program bývania, pomáha ľuďom bez domova udržať si vlastné bývanie a tak ukončuje bezdomovstvo tým najúčinnejším spôsobom.
  • Najnovšou službou je Humanitárna pomoc ľuďom zasiahnutých vojnou. Týždenne posiela 4 kamióny potravín, ošatenia, zdravotníckeho materiálu a inej humanitárnej pomoci na Ukrajinu.
  • Komunitné organizovanie je program, ktorý spája všetky programy a služby a prepája ich s verejnosťou. Aktivizuje klientov a vykonáva advokáciu prostredníctvom diskusií, neformálnych vzdelávacích aktivít či spoluprác s mestskými časťami.

Ako môžete pomôcť:

Finančná pomoc: https://depaulslovensko.darujme.sk/nie-sme-doma-4220d/

Materiálna pomoc: https://depaul.sk/materialna-pomoc/

Prenájom bytu: Integračný program bývania ukončuje organizácia bezdomovstvo tým najúčinnejším spôsobom. Podľa princípu "housing first" ponúka aj najzraniteľnejším klientom vlastné bývanie, v ktorom máju príležitosť riešiť svoje problémy a posúvať sa smerom k lepšej budúcnosti. Ak vlastníte jednoizbový byt v Bratislave, budeme Vám veľmi vďačný, ak zvážite prenájom človeku bez domova a tak nám pomôžete tvoriť spoločnosť, v ktorej má každý človek miesto, ktoré môže nazývať svojím domovom.

Pre viac informácii neváhajte kontaktovať pracovníčku pre bytové otázky Dominiku Kohler: dominika.kohler@depaul.sk

Dobrovoľníctvo: Depaul pravidelne hľadá ochotných ľudí, ktorí pomôžu spríjemňovať chvíle ľuďom bez domova v ich zariadeniach. Ak Vás láka prinášať kúsok dobra na perifériu spoločnosti, pozrite sa na naše aktuálne dobrovoľnícke ponuky: https://depaul.sk/dobrovolnictvo/ alebo rovno kontaktujte emailom: dobrovolnictvo@depaul.sk

Deapaul Slovensko - fotografia

Deapaul Slovensko - fotografia

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 31.01.2023

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00