Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Detská organizácia Bratislavský fénix

Názov organizácie: Detská organizácia Bratislavský fénix
Adresa: Bulíkova 3, 851 04 Bratislava

Kontaktné údaje: doc. PhDr. Ľudovít Lupták, CSc.
Telefón: +421 2 2076 2304, +421 908 476 322
E-mail: ludovit.luptak.@gmail.com
Kto sme: občianske zduženie

Čo ponúkame: Bratislavský Fénix je občianske združenie, v ktorom sa môžu združovať jednotlivci bez ohľadu na svoje súbežné členstvo v ďalších občianskych združeniach. Pre Bratislavský Fénix je charakteristické, že je nepolitickým a nezávislým združením detí a mládeže, že zabezpečuje pozitívny rozvoj celej detskej osobnosti, jeho nadania a rozumových aj fyzických schopností v čo najširšom objeme. Bratislavský Fénix je organizáciou, ktorá pripravuje deti na život v spoločnosti, v duchu Dohovoru o právach dieťaťa prispieva k ich výchove tak, aby boli plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom, pomáha ich formovať ako budúcich občanov a súčasne napĺňa ich voľný čas zmysluplnou, zaujímavou a dobrodružnou činnosťou. Do svojej činnosti zapája aj sociálne odkázané deti a zdravotne postihnuté deti a vytvára pre ne také podmienky, aby sa mohli zúčastňovať podujatí a akcií, ktoré organizuje. Dôraz v Bratislavskom Fénixe je kladený na to, aby vedúci oddielov a klubov realizovali a rozvíjali pravidelnú a systematickú činnosť, aby sa ich členovia aj pri činnosti vo voľnom čase neformálne vzdelávali, aby mali možnosť získavať potrebné občianske a sociálne zručnosti a skúsenosti. Členov vedieme tak, aby mali možnosť prístupu k rozhodovacím procesom v spoločnosti. Za týmto účelom spolupracujeme s okresnými a miestnymi úradmi ako aj s detskými parlamentmi. Pre Bratislavský Fénix je charakteristické, že výchova je zameraná na posilňovanie úcty k detským a ľudským právam a základným slobodám, na posilňovanie úcty k rodičom dieťaťa, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a hodnotám, k národným hodnotám Slovenska, ako aj k iným civilizáciám.

Koho hľadáme: inštruktorov 15 – 18 ročných. Vedúcich pre činnosť nad 18 rokov.

Ako nám môžete pomôcť: aktívne sa zapoja do činnosti oddielov a klubov.

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia 

DO Bratislavský fénix fotografia 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 15.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15.05.2018

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00