20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Aké sú vaše potreby? Zapojte sa

Aké sú vaše potreby? Zapojte sa

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022-2027.

Tento rok pripravuje mestská časť Bratislava-Dúbravka dôležitý strategický dokument – Komunitný plán sociálnych služieb, ktorý bude určovať priority pre rozvoj sociálnych služieb a sociálnej pomoci na nasledujúcich piatich rokov.

Súčasťou komunitného plánovania je zisťovanie potrieb samotných občanov v oblasti sociálnej pomoci. Toto zisťovanie plánujeme realizovať prostredníctvom dotazníka. Dotazník bude dostupný online ale aj v papierovej podobe na kontaktných miestach. Všetky potrebné informácie spolu s odkazom na dotazník budú zverejnené na sociálnych sieťach MČ a na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka www.dubravka.sk.

Dotazník môžete vyplniť v termíne od 1.6.2021 do 30.6.2021.

Kontaktné miesta, kde budú dotazníky prístupné v papierovej podobe:

  • Miestny úrad Bratislava-Dúbravka – vrátnica, Žatevná 2, Bratislava
  • Miestny úrad Bratislava-Dúbravka – Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva, Žatevná 4, Bratislava
  • Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava.

Link na dotazník:


Odpovede sú anonymné a výsledky prieskumu budú zverejnené a sprístupnené verejnosti.

Za vyplnenie dotazníka ďakujeme.

        Spracovatelia komunitného plánu sociálnych služiebDátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 01.06.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00