29. novembra 2022
Meniny má Vratko

Verejné prerokovanie - Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami 2022

Verejné prerokovanie - Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami 2022

Mestská časť Bratislava-Dúbravka obstarala urbanistickú štúdiu v súlade s § 2a stavebného zákona, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie Ing. Eleny Borkovej, vedenej v registri odborne spôsobilých osôb MDaV SR pod reg. č. 235.

Teraz pripravuje verejné prerokovanie – štvrtok 21. apríl o 17.00 v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka. Vstup je voľný, v zmysle platných opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

Prerokovania sa zúčastnia - Ing. Elena Borková, Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaný architekt SKA a odborní zamestnanci Oddelenia územného rozvoja miestneho úradu.

Spracovateľom urbanistickej štúdie je JELA, s.r.o., Brnianska 25, 811 02 Bratislava a autorom je Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaný architekt SKA, reg.č. 1052 AA, spolu s riešiteľským kolektívom.

Urbanistická štúdia rieši územie vymedzené nasledovne:

- zo severu je hranicou ulica Pod záhradami

- z východu je hranicou ul. M. Schneidera-Trnavského

- z juhu hranicu tvorí existujúca viacpodlažná bytová zástavba

- z juhozápadu hranicu tvorí ulica Talichova a Koprivnická

- zo severozápadu hranicu tvorí existujúca bytová zástavba

Dátum zverejnenia: 13.04.2022
Dátum poslednej aktualizácie: 13.04.2022Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00