27. novembra 2021
Meniny má Milan

Zápisy do materských škôl - nový termín

Zápisy do materských škôl - nový termín

S cieľom zrýchliť a zefektívniť postupy bude mestská časť Bratislava-Dúbravka aj tento rok zapisovať deti do materských škôl elektronicky. Pokračuje v tom už štvrtý rok a štvrtým rokom úspešne.

„V čase šírenia nového koronavírusu a zatvorenia materských škôl sa ukázalo, že elektronické zapisovanie bolo správnym rozhodnutím,“ hovorí starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2020/2021 sa začne dňa 1. apríla 2020 o 8:00. Stačí kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii Potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár. Zákonný zástupca dieťaťa ho vyplní, na kontaktné e-mailové adresy následne dostane potvrdzujúcu správu.

V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach (pre aktuálny stav v súvislosti s koronavírusom sa potvrdenie od lekára doloží dodatočne). Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.

Elektronické zapisovanie sa spúšťa 1. apríla – klik 

Pokiaľ by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, je nutné kontaktovať útvar informatiky anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507. Bližšie informácie poskytne školský úrad na čísle 02/60101158.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí riaditeľka materskej školy, kde bude žiadosť odovzdaná.

Potvrdenú žiadosť zákonný zástupca musí osobne odniesť riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí. Riaditeľky budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 27. a 28. mája od 15.00 do 17.00, žiadosť potom riaditeľky zaevidujú a spravidla do 30. júna zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Májové preberanie žiadostí bude tento rok prebiehať bez detí.

Pokiaľ by do tohto termínu nebola ukončená mimoriadna situácia a materské školy by boli ešte zatvorené, nový termín preberania žiadostí bude oznámený obvyklým spôsobom na webovej stránke mestskej časti.

Na zápis potrebuje zákonný zástupca aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami. Aktuálne majú materské školy 1057 detí.

Prioritou mestskej časti bolo prijať všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. augustu. Dobrou správou je, že aj vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke v posledných rokoch sa to vlani podarilo. Pri prijímaní zaváži, okrem veku dieťaťa, i súrodenec v materskej škole.

Prednostne musia materské školy podľa zákona prijímať päťročné deti, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

 

Prijímanie do materskej školy

•    27. a 28. máj od 15.00 do 17.00 – osobné preberanie žiadosti v materských školách

•    do 30. júna zašlú riaditeľky materskej školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.

 

- Rozhodnutie ministerstva školstva – klik 

 
Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00