20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Zápisy škôlkarov online

Zápisy škôlkarov online

S cieľom zrýchliť a zefektívniť postupy bude mestská časť Bratislava-Dúbravka aj tento rok zapisovať deti do materských škôl elektronicky. Pokračuje v tom už piaty rok a piaty rok úspešne.

„V čase šírenia nového koronavírusu sa ukázalo, že elektronické zapisovanie bolo správnym rozhodnutím,“ hovorí starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Elektronický zápis detí do materských škôl v školskom roku 2021/2022 sa začne 1. mája a potrvá do 15. mája 2021. Stačí v tomto termíne kliknúť na web mestskej časti www.dubravka.sk a v sekcii potrebujem vybaviť – prijatie dieťaťa do materskej školy vyhľadať online formulár. Zákonný zástupca dieťaťa ho vyplní, na kontaktné e-mailové adresy následne dostane potvrdzujúcu správu. Ak by neprišla potvrdzujúca správa o podaní žiadosti, je treba kontaktovať útvar informatiky anna.kupkova@dubravka.sk alebo 02/69202507.

Bližšie informácie poskytne školský úrad na čísle 02/6010 1158.

V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí a zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa ako aj údajov o povinnom očkovaní dieťaťa. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.

Riaditeľky materských škôl budú žiadosti preberať osobne v stredu a vo štvrtok 19. a 20. mája 2021 od 15.00 do 17.00, žiadosť zaevidujú a do 15. júna 2021 zašlú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. Preberanie žiadostí bude prebiehať bez detí.

V prípade, že rodičia registráciu elektronicky nevyplnia, neskôr to na základe odovzdanej prihlášky na predprimárne vzdelanie urobí riaditeľka materskej školy, kde bude žiadosť odovzdaná.

Na zápis potrebuje zákonný zástupca aj občiansky preukaz na nahliadnutie pre riaditeľku materskej školy. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dúbravka je zriaďovateľom dvanástich materských škôl so 48 triedami. Aktuálne majú materské školy 1074 detí.

Podľa novely zákona je pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, predprimárne vzdelávanie povinné. Prednostne sa tiež musia prijať deti, ktoré dosiahli vek 5 rokov, ale nedosiahli školskú zrelosť, čiže majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.

Prioritou mestskej časti je prijať všetky deti, ktoré dovŕšia tri roky k 31. augustu 2021. Dobrou správou je, že aj vďaka otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke v posledných rokoch sa to v posledných rokoch podarilo. Pri prijímaní zaváži okrem veku dieťaťa i súrodenec v materskej škole.
Dátum zverejnenia: 13.04.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 13.04.2021Späť na Podujatia

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00