24. mája 2019
Meniny má Ela

Dom kultúry Dúbravka

Kontakty

Vedúci oddelenia:

tel. č. 02/69203030
e-mail: dkd@dubravka.sk

Prenájom:
Mgr. Beata Vaculová
tel. č. 0917 859 896
e-mail: beata.vaculova@dubravka.sk

Dramaturgia:
Bc. Martina Mitická
tel. č. 0910 910 552
e-mail: martina.miticka@dubravka.sk

Martina Buranová
tel. č. 02/ 69203030
e-mail:
martina.buranova@dubravka.sk

Náplň pracovných činností oddelenia

Dom kultúry Dúbravka je samostatným organizačným útvarom miestneho úradu zameraným na kultúrne aktivity v mestskej časti a svojou činnosťou zabezpečuje v oblasti kultúry najmä plnenie nasledovných úloh:

  1. spracováva koncepciu rozvoja kultúry v podmienkach mestskej časti za účelom zvyšovania úrovne v danej oblasti,
  2. zabezpečuje prevádzku Domu kultúry Dúbravka a organizovanie všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v Dome kultúry Dúbravka,
  3. organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami,
  4. programovo a dramaturgicky riadi a usmerňuje kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami alebo podujatia organizované inými inštitúciami pokiaľ sa konajú na území mestskej časti,
  5. spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, ostatnými mestskými časťami a ďalšími inštitúciami pri zabezpečovaní a rozvíjaní kultúrneho života v mestskej časti,
  6. vedie centrá kultúry v súlade s koncepciou rozvoja kultúry v mestskej časti,
  7. prešetruje sťažnosti súvisiace s predmetom činnosti oddelenia,
  8. zabezpečuje evidenciu usporiadateľov verejných, kultúrnych a športových podujatí a evidenciu kultúrnych pamiatok mestskej časti,
  9. spracováva a poskytuje informácie v oblasti kultúry v rozsahu územnej samosprávy.


 

Ak hľadáte informácie, čo sa v Dúbravke deje, chcete si pozrieť zaujímavé predstavenie, alebo máte chuť niečo zorganizovať, prípadne si prenajať sálu na ples, konferenciu, navštívte Dom kultúry Dúbravka:

http://www.dkdubravka.sk/

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 15.04.2019

Kontakt:

Dom kultúry Dúbravka
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava

Vedúci oddelenia:
Telefón: 02/69 20 30 30
E-mail:
dkd@dubravka.sk

Predaj vstupeniek

Utorok, Štvrtok a Piatok
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím