15. augusta 2020
Meniny má Marcela

Oddelenie kultúry

Kontakty

Dom kultúry Dúbravka
Poverený vedením oddelenia: Mgr. Ľubomír Navrátil
Telefón: 02/69203030
E-mail: dkd@dubravka.sk, lubomir.navratil@dubravka.sk

Prenájom Dom kultúry Dúbravka:
Mgr. Beata Vaculová
Telefón: 0917 859 896
E-mail: beata.vaculova@dubravka.sk

Dramaturgia Dom kultúry Dúbravka: 
Martina Buranová
Telefón: 0940 503 926
E-mail: martina.buranova@dubravka.sk

Dramaturgia Dom kultúry Dúbravka: 
Mgr. Silvia Morafcicová Bučková
Telefón: 02/60203040
E-mail: silvia.buckova@dubravka.sk 

Vstupenková pokladňa Dom kultúry Dúbravka:
Anna Holešová
Telefón: 02/69203031
E-mail: anna.holesova@dubravka.sk

Dúbravské múzeum:
Pod záhradami 39
Mgr. Ľubomír Navrátil
E-mail: muzeum@dubravka.sk, lubomir.navratil@dubravka.sk  

Miestna knižnica Dúbravka:
Sekurisova 12
Telefón: 02/64363105
E-mail: kniznica@dubravka.sk

Oddelenie akvizície a katalogizácie: kl. 26 Katarína Suroviaková, katarina.suroviakova@dubravka.sk
Oddelenie pre dospelých (krásna literatúra): kl. 21 Martin Šelc, martin.selc@dubravka.sk
Oddelenie náučnej literatúry: kl. 23 Alena Králová, alena.kralova@dubravka.sk
Oddelenie pre deti a mládež: kl. 25 Miroslava Kerekešová, miroslava.kerekesova@dubravka.sk


Náplň pracovných činností oddelenia

Oddelenie kultúry je samostatným organizačným útvarom miestneho úradu zameraným na kultúrne aktivity v mestskej časti a svojou činnosťou zabezpečuje v oblasti kultúry najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. spracováva koncepciu rozvoja kultúry v podmienkach mestskej časti za účelom zvyšovania úrovne v danej oblasti,
 2. organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami,
 3. programovo a dramaturgicky riadi a usmerňuje kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami alebo podujatia organizované inými inštitúciami pokiaľ sa konajú na území mestskej časti,
 4. zabezpečuje prevádzku Domu kultúry Dúbravka a organizovanie všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v Dome kultúry Dúbravka,
 5. spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, ostatnými mestskými časťami a ďalšími inštitúciami pri zabezpečovaní a rozvíjaní kultúrneho života v mestskej časti,
 6. vedie centrá kultúry v súlade s koncepciou rozvoja kultúry v mestskej časti,
 7. prešetruje sťažnosti súvisiace s predmetom činnosti oddelenia,
 8. zabezpečuje evidenciu usporiadateľov verejných, kultúrnych a športových podujatí a evidenciu kultúrnych pamiatok mestskej časti,
 9. spracováva a poskytuje informácie v oblasti kultúry v rozsahu územnej samosprávy,
 10. vedie kroniku mestskej časti pokiaľ je spracovávaná,
 11. zabezpečuje chod miestneho Dúbravského múzea a organizuje vzdelávacie aktivity v jeho priestoroch,
 12. zabezpečuje prevádzku Miestnej knižnice Dúbravka.


Ak hľadáte informácie, čo sa v Dúbravke deje, chcete si pozrieť zaujímavé predstavenie, alebo máte chuť niečo zorganizovať, prípadne si prenajať sálu na ples, konferenciu, navštívte webstránku Domu kultúry Dúbravka

Milovníci literatúry, navštívte našu Miestnu knižnicu Dúbravka

Ak sa zaujímate o históriu našej mestskej časti, navštívte naše Dúbravské múzeum 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 04.07.2019

Kontakt:

Oddelenie kultúry
Dom kultúry Dúbravka
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava

Poverený vedením oddelenia: Mgr. Ľubomír Navrátil
Telefón: 02/69203030
E-mail:
dkd@dubravka.sk, lubomir.navratil@dubravka.sk

Predaj vstupeniek - Dom kultúry Dúbravka

Utorok, Štvrtok a Piatok
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím