29. januára 2023
Meniny má Gašpar

Oddelenie kultúry

Kontakty

Dom kultúry Dúbravka
Vedúci oddelenia: Mgr. Ľubomír Navrátil
Telefón: 0918 422 806
E-mail: dkd@dubravka.sk, lubomir.navratil@dubravka.sk

Informácie:
Telefón: 0947 913 985 

Prenájom Dom kultúry Dúbravka:
Mgr. Beata Vaculová
Telefón: 0902 172 300
E-mail: beata.vaculova@dubravka.sk

Dramaturgia Dom kultúry Dúbravka: 
Martina Buranová
Telefón: 0940 503 926
E-mail: martina.buranova@dubravka.sk

Vstupenková pokladňa Dom kultúry Dúbravka:
Anna Holešová
Telefón: 0910 652 797
E-mail: anna.holesova@dubravka.sk

Dúbravské múzeum:
Pod záhradami 39
Mgr. Ľubomír Navrátil
Telefón: 0918 422 806
E-mail: muzeum@dubravka.sk, lubomir.navratil@dubravka.sk  

Miestna knižnica Dúbravka:
Sekurisova 12
Telefón: 02/64363105
E-mail: kniznica@dubravka.sk

Oddelenie pre dospelých (krásna literatúra): kl. 21 Michaela Minárová, michaela.minarova@dubravka.sk
Oddelenie náučnej literatúry: kl. 23 Andrea Chudá, andrea.chuda@dubravka.sk
Oddelenie pre deti a mládež: kl. 25 Miroslava Kerekešová, miroslava.kerekesova@dubravka.sk


Náplň pracovných činností oddelenia

Oddelenie kultúry je samostatným organizačným útvarom miestneho úradu zameraným na kultúrne aktivity v mestskej časti a svojou činnosťou zabezpečuje v oblasti kultúry najmä plnenie nasledovných úloh:

 1. spracováva koncepciu rozvoja kultúry v podmienkach mestskej časti za účelom zvyšovania úrovne v danej oblasti,
 2. organizuje a zabezpečuje všetky kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami,
 3. programovo a dramaturgicky riadi a usmerňuje kultúrne a spoločenské podujatia organizované mestskou časťou a jej organizáciami alebo podujatia organizované inými inštitúciami pokiaľ sa konajú na území mestskej časti,
 4. zabezpečuje prevádzku Domu kultúry Dúbravka a organizovanie všetkých kultúrnych a spoločenských podujatí v Dome kultúry Dúbravka,
 5. spolupracuje s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, ostatnými mestskými časťami a ďalšími inštitúciami pri zabezpečovaní a rozvíjaní kultúrneho života v mestskej časti,
 6. vedie centrá kultúry v súlade s koncepciou rozvoja kultúry v mestskej časti,
 7. prešetruje sťažnosti súvisiace s predmetom činnosti oddelenia,
 8. zabezpečuje evidenciu usporiadateľov verejných, kultúrnych a športových podujatí a evidenciu kultúrnych pamiatok mestskej časti,
 9. spracováva a poskytuje informácie v oblasti kultúry v rozsahu územnej samosprávy,
 10. vedie kroniku mestskej časti pokiaľ je spracovávaná,
 11. zabezpečuje chod miestneho Dúbravského múzea a organizuje vzdelávacie aktivity v jeho priestoroch,
 12. zabezpečuje prevádzku Miestnej knižnice Dúbravka.


Ak hľadáte informácie, čo sa v Dúbravke deje, chcete si pozrieť zaujímavé predstavenie, alebo máte chuť niečo zorganizovať, prípadne si prenajať sálu na ples, konferenciu, navštívte webstránku Domu kultúry Dúbravka

Milovníci literatúry, navštívte našu Miestnu knižnicu Dúbravka

Ak sa zaujímate o históriu našej mestskej časti, navštívte naše Dúbravské múzeum 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 30.09.2022

Kontakt:

Oddelenie kultúry
Dom kultúry Dúbravka
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava

Poverený vedením oddelenia: Mgr. Ľubomír Navrátil
Telefón: 0918 422 806
E-mail:
dkd@dubravka.sk, lubomir.navratil@dubravka.sk

V súvislosti s potipandemickými opatreniami bude Dom kultúry Dúbravka od 26. do 30. októbra zatvorený.

Predaj vstupeniek - Dom kultúry Dúbravka

Utorok, Štvrtok a Piatok
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím