Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Dúbravské múzeum


Každé múzeum je kultúrnou ustanovizňou spoločenstva, ktorému je venované. Je to časová konzerva, ktorej cieľom je sprostredkovať súčasníkom informácie o živote predchádzajúcich generácií. Aj cieľom Dúbravského múzea je zhromažďovať poznatky o živote a práci obyvateľov Dúbravky v predchádzajúcich obdobiach, spojiť úsilie profesionálov špeciálnych odborností s úsilím nadšencov na vytvorenie databázy informácií o tomto regióne. Získané a priebežne doplňované poznatky spolu s trojrozmernými exponátmi poslúžia ako jeden z dôležitých zdrojov k získavaniu vedomostí školskej mládeže, turistov a širokej verejnosti o Dúbravku a jej okolie.

Dúbravské múzeum je spoločným vlastníctvom všetkých Dúbravčanov, ktorí sa už prežitými rokmi v tomto chotári cítia byť dedičmi duchovného a materiálneho odkazu historickej Dúbravky, prechovávajú k nej osobnú príslušnosť i hrdosť na jej históriu, siahajúcu do dávnych období, ale aj na jej krásnu prírodu. 

Budova múzea

 

Z dejín múzea

Po niekoľkoročnej zberateľskej práci boli začiatkom roka 2006 inštalované predmety ľudovej kultúry v priestoroch Miestnej knižnice v Dúbravke. Cieľom múzea bolo zachrániť jestvujúce hmotné a písomné artefakty dokumentujúce históriu Dúbravky. V spolupráci s Mestským múzeom v Bratislave bola vytvorená zbierka pôvodných dúbravských exponátov, ktoré Mestské múzeum z darov Dúbravčanov zozbieralo ešte v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, keď v piatich miestnostiach bývalej dúbravskej školy na Žatevnej ul. (dnes miestny úrad) vznikol zárodok dnešného múzea s izbou revolučných tradícií. V tom čase expozícia prezentovala pravek, stredovek, prusko-rakúsku vojnu, počiatky priemyslu, kroje a predmety dennej potreby ako aj poľnohospodárske náradie.

Na túto činnosť nadviazalo múzeum v obnovenej budove niekdajšieho domu obecného pastiera na ul. Pod záhradami v roku 2011. Exponáty z Mestského múzea  boli vrátené a múzeum si začalo budovať vlastné zbierky. V súčasnosti sú v priestoroch múzea v piatich miestnostiach prostredníctvom tematických výstav dokumentované najstaršie dejiny Dúbravky, vývoj sekier na Slovensku, Dúbravka a jej život na starých fotografiách a vinohradnícke náradie a náčinie. Mimoriadne cenným je aj digitálny archív listín, dokumentov , zápisníc a kroník (Urbár, Pamätná kniha Dúbravky, dva zväzky zápisníc finančnej komisie z rokov 1926-1938) a starých katastrálnych máp. 

 

Dátum zverejnenia: 11.06.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 22.03.2021

Kontakt:

Dúbravské múzeum
Pod záhradami 39
84102 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Navrátil
E-mail: muzeum@dubravka.sk
Telefón:
0918 422 806

Otváracie hodiny

Počas školského roku:
Pondelok
13:00 – 17:00
Štvrtok
10:00 – 16:00

Mimo pravidelných otváracích hodín a počas prázdnin sa prehliadky múzea objednávajú telefonicky alebo e-mailom.