3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Dúbravské múzeum


Každé múzeum je kultúrnou ustanovizňou spoločenstva, ktorému je venované. Je to časová konzerva, ktorej cieľom je sprostredkovať súčasníkom informácie o živote predchádzajúcich generácií. Aj cieľom Dúbravského múzea je zhromažďovať poznatky o živote a práci obyvateľov Dúbravky v predchádzajúcich obdobiach, spojiť úsilie profesionálov špeciálnych odborností s úsilím nadšencov na vytvorenie databázy informácií o tomto regióne. Získané a priebežne doplňované poznatky spolu s trojrozmernými exponátmi poslúžia ako jeden z dôležitých zdrojov k získavaniu vedomostí školskej mládeže, turistov a širokej verejnosti o Dúbravku a jej okolie.

Dúbravské múzeum je spoločným vlastníctvom všetkých Dúbravčanov, ktorí sa už prežitými rokmi v tomto chotári cítia byť dedičmi duchovného a materiálneho odkazu historickej Dúbravky, prechovávajú k nej osobnú príslušnosť i hrdosť na jej históriu, siahajúcu do dávnych období, ale aj na jej krásnu prírodu. 

Budova múzea

 

Z dejín múzea

Po niekoľkoročnej zberateľskej práci boli začiatkom roka 2006 inštalované predmety ľudovej kultúry v priestoroch Miestnej knižnice v Dúbravke. Cieľom múzea bolo zachrániť jestvujúce hmotné a písomné artefakty dokumentujúce históriu Dúbravky. V spolupráci s Mestským múzeom v Bratislave bola vytvorená zbierka pôvodných dúbravských exponátov, ktoré Mestské múzeum z darov Dúbravčanov zozbieralo ešte v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, keď v piatich miestnostiach bývalej dúbravskej školy na Žatevnej ul. (dnes miestny úrad) vznikol zárodok dnešného múzea s izbou revolučných tradícií. V tom čase expozícia prezentovala pravek, stredovek, prusko-rakúsku vojnu, počiatky priemyslu, kroje a predmety dennej potreby ako aj poľnohospodárske náradie.

Na túto činnosť nadviazalo múzeum v obnovenej budove niekdajšieho domu obecného pastiera na ul. Pod záhradami v roku 2011. Exponáty z Mestského múzea  boli vrátené a múzeum si začalo budovať vlastné zbierky. V súčasnosti sú v priestoroch múzea v piatich miestnostiach prostredníctvom tematických výstav dokumentované najstaršie dejiny Dúbravky, vývoj sekier na Slovensku, Dúbravka a jej život na starých fotografiách a vinohradnícke náradie a náčinie. Mimoriadne cenným je aj digitálny archív listín, dokumentov , zápisníc a kroník (Urbár, Pamätná kniha Dúbravky, dva zväzky zápisníc finančnej komisie z rokov 1926-1938) a starých katastrálnych máp. 

 

Dátum zverejnenia: 11.06.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 22.03.2021

Kontakt:

Dúbravské múzeum
Pod záhradami 39
84102 Bratislava

Zodpovedná osoba: Mgr. Ľubomír Navrátil
E-mail: muzeum@dubravka.sk
Telefón:
0918 422 806

Otváracie hodiny

Počas školského roku:
Pondelok
13:00 – 17:00
Štvrtok
10:00 – 16:00

Mimo pravidelných otváracích hodín a počas prázdnin sa prehliadky múzea objednávajú telefonicky alebo e-mailom.