18. februára 2020
Meniny má Jaromír

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie február  – marec 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov - fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka. 


Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava-Dúbravka

Obdobie:             06.02.2020 – 29.02.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

6.2.20120

Štvrtok

Homolova 8 pri bytovom dome

6.2.2020

Štvrtok

Koprivnická 11 pri bytovom dome

13.2.2020

Štvrtok

Galbavého 2 – pri bytovom dome

13.2.2020.

Štvrtok

Saratovská 2 – 4 pri bytovom dome

20.2.2020

Štvrtok

Pri kríži 17 pri bytovom dome

20.2.2020

Štvrtok

Beňovského 16 – parkovisko pri bytovom dome

27.2.2020

Štvrtok

Drobného 25 – pri bytovom dome

27.2.2020

Štvrtok

Landauova 24  parkovisko pred bytovým domom

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             05.03.2020 – 26.03.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

05.3.2020

Štvrtok

Ľ. Zúbka 13 pri bytovom dome

05.3.2020

Štvrtok

Hanulova 9 pri bytovom dome

12.3.2020

Štvrtok

Valachovej 3 pri bytovom dome

12.3.2020

Štvrtok

Bilíkova 15

19.3.2020

Štvrtok

Brižitská pri kaplnke Panny Márie

19.3.2020

Štvrtok

Repašského 1 - parkovisko

26.3.2020

Štvrtok

Sekurisová 14

26.3.2020

Štvrtok

Nejedlého 17

 

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 13.02.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00