30. septembra 2022
Meniny má Jarolím

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Obdobie: September 2022

08.09.2022 štvrtok - V. Valachovej 2 , pri bytovom dome
08.09.2022 štvrtok - Žatevná, pri hasičskej zbrojnici
13.09.2022 utorok - Bazovského 16-18, pred bytovým domom
13.09.2022 utorok - Lipského 7, pred bytovým domom
22.09.2022 štvrtok - Bošániho 1, Ľ.Zúbka, roh ulíc
22.09.2022 štvrtok - Pri kríži 32-36 – parkovisko
29.09.2022 štvrtok - Agátová 5/B, pri bytovom dome
29.09.2022 štvrtok - Bilíkova 8, pred bytovým domom

Obdobie: Október 2022

06.10.2022 štvrtok - Ožvoldíkova 2, parkovisko
06.10.2022 štvrtok - Červeňákova 2, parkovisko
13.10.2022 štvrtok - Galbavého 2, parkovisko
13.10.2022 štvrtok - Drobného 18, roh so Sekurisovou
20.10.2022 štvrtok - Hanulova, Bezekova, na rohu ulíc
20.10.2022 štvrtok - M.Sch.-Trnavského 18, parkovisko pri BD 

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 12.09.2022

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00