9. apríla 2020
Meniny má Milena

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie apríl 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.


Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             08.04.2020 - 30.04.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

08.04.2020

Streda

Bilíkova 26 – parkovisko

08.04.2020

Streda

Švantnerova parkovisko pri Lipe

16.04.2020

Štvrtok

Ušiakova 14 pri MŠ

16.04.2020

Štvrtok

Húščavova 1-3 parkovisko

23.04.2020

Štvrtok

Gallayova 49 roh ulíc s ul. Pri kríži

23.04.2020

Štvrtok

Bujnákova 3 – 5

30.04.2020

Štvrtok

Sch. Trnavského 22 – smerom k Landauovej ulici

30.04.2020

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 21

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 02.04.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00