18. júna 2019
Meniny má Vratislav

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie od 20.06.2019 do 25.07.2019

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov - fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka.

 

Obdobie:             20.06.2019 - 27.06.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

20.6.2019

Štvrtok

Húščavova 3 – parkovisko pri bytovom dome

20.6.2019

Štvrtok

Lysáková 12-16 parkovisko

27.6.2019

Štvrtok

Bazovského 8 – pri bytovom dome

27.6.2019

Štvrtok

Galbavého 2 - parkovisko

 

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             03.07.2019 – 25.07.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

03.7.2019

Streda

Pri kríži 16 – pri trafostanici

03.7.2019

Streda

Koprivnická 11 – pri byt. dome

11.7.2019

Štvrtok

Bazovského 19 – pri byt. dome

11.7.2019

Štvrtok

Hanulova 1 – 3 pri byt. dome

18.7.2019

Štvrtok

Cabanova 19 – parkovisko pri garážach

18.7.2019

Štvrtok

Repašského 1 - parkovisko

25.7.2019

Štvrtok

Ožvoldíkova 4 – 6

25.7.2019

Štvrtok

Batkova 7 - parkovisko

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

 


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 17.06.2019

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu