19. januára 2021
Meniny má Drahomíra

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie január 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             14.01.2021 - 28.01.2021

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

14.01.2021

Štvrtok

Beňovského 10 - pri byt. dome

14.01.2021

Štvrtok

Cabanova 19 - pri byt. dome

21.01.2021

Štvrtok

K horánskej studni pri ihrisku

21.01.2021

Štvrtok

Agátová 5 – 7 - pri bytovom dome

28.01.2021

Štvrtok

Bagarova ulica pred budovou VÚB banky

28.01.2021

Štvrtok

Hanulova 9 - pri bytovom dome

 

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 21.12.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00