30. októbra 2020
Meniny má Šimon

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie október – november 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             01.10.2020 - 29.10.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

01.10.2020

Štvrtok

Batkova 7 pri bytovom dome

01.10.2020

Štvrtok

Bazovského 18 pri bytovom dome

05.-9.10.2020

Jesenné upratovanie 2020

05.-9.10.2020

Jesenné upratovanie 2020

15.10.2020

Štvrtok

Huščavova 3 parkovisko pri byt. dome

15.10.2020

Štvrtok

Bošaniho 17 pri bytovom dome

22.10.2020

Štvrtok

Galbavého 2 parkovisko

22.10.2020

Štvrtok

Červeňákova 17 parkovisko

29.10.2020

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 25 pri bytovom dome

29.10.2020

Štvrtok

K. Adlera 36 pri bytovom dome

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             05.11.2020 - 26.11.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

05.11.2020

Štvrtok

Sekurisova 14

05.11.2020

Štvrtok

Bujnákova 3-5 pri byt. dome

12.11.2020

Štvrtok

Pri kríži 36 parkovisko

12.11.2020

Štvrtok

Roh ulíc Ľ. Zúbka 1 a Bullovej ulice

19.11.2020

Štvrtok

Fedákova 10-12 oproti byt. domom

19.11.2020

Štvrtok

Lysákova 12-16 parkovisko

26.11.2020

Štvrtok

Ožvoldíkova 2 pri byt. dome

26.11.2020

Štvrtok

Landauova 24-26 pri byt. dome

 

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00