28. januára 2022
Meniny má Alfonz

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Obdobie: 4.1.2022 – 27.1.2022

Utorok, 4.1.2022 Gallayova 43, Pri kríži, roh ulíc
Utorok, 4.1.2022 Nemčíkova, parkovisko
Štvrtok, 13.1.2022 J. Alexyho 7,9 pri bytovom dome
Štvrtok, 13.1.2022 Švantnerova – Zlatá lipa, parkovisko
Štvrtok, 20.1.2022 Saratovská 3, parkovisko zadný vchod
Štvrtok, 20.1.2022 Bezekova, Hanulova, roh ulíc pri trafostanici
Štvrtok, 27.1.2022 Homolova 37, pri bytovom dome
Štvrtok, 27.1.2022 kpt. J. Rašu 21, pri bytovom dome

Obdobie: 3.2.2022 – 24.2.2022

Štvrtok, 3.2.2022 roh ulíc Koprivnícka, Tulipánová
Štvrtok, 3.2.2022 Bílikova 26-32, pred bytovým domom
Štvrtok, 10.2.2022 roh ulíc Ľuda Zúbka a Bullovej ulice
Štvrtok, 10.2.2022 Cabanova 19, parkovisko pri garážach
Štvrtok, 17.2.2022 Bazovského 16 - 18
Štvrtok, 17.2.2022 Hanulova 1 - 3
Štvrtok, 24.2.2022 Agátová 5/A
Štvrtok, 24.2.2022 Galbavého 2, parkovisko  

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 13.01.2022

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00