13. júla 2020
Meniny má Margita

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie júl 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             02.07.2020 – 30.07.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

2.7.2020

Štvrtok

Pri kríži 16 – pri trafostanici

2.7.2020

Štvrtok

Koprivnická 11 – pri bytovom dome

9.7.2020

Štvrtok

Agátová 5-7 – pri bytovom dome

9.7.2020

Štvrtok

Bagarova ulica pri VÚB banke

16.7.2020

Štvrtok

Nejedlého 37 pri bytovom dome

16.7.2020

Štvrtok

Bilíkova 15 – Kpt. J. Rašu  roh ulíc

23.7.2020

Štvrtok

Lysáková 12-16 parkovisko

23.7.2020

Štvrtok

Bujnákova 3 – 5 pri bytovom dome

30.7.2020

Štvrtok

Červeňákova 17 parkovisko

30.7.2020

Štvrtok

Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 29.06.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00