21. októbra 2019
Meniny má Uršuľa

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie október – november 2019

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov - fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka. 

 

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             03.10.2019 – 31.10.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

03.10.2019

Štvrtok

Homolova 13 – 15 – pri bytovom dome

03.10.2019

Štvrtok

Nemčíkova 7 – pri bytovom dome

10.10.2019

Štvrtok

Jesenné upratovanie – podľa rozpisu

10.10.2019

Štvrtok

Jesenné upratovanie – podľa rozpisu

17.10.2019

Štvrtok

Drobného – Sekurisova roh ulíc

17.10.2019

Štvrtok

Gallayova 25 – parkovisko pri byt. dome

24.10.2019

Štvrtok

Beňovského 16 - parkovisko

24.10.2019

Štvrtok

Hanulova – Bezekova pri trafo stanici

30.10.2019

Streda

Galbavého 2 parkovisko

30.10.2019

Streda

Nejedlého 37 pri bytovom dome

 

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             07.11.2019 – 28.11.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

07.11.2019

Štvrtok

Batkova 7 – pri byt. dome

07.11.2019

Štvrtok

Bazovského 18 – pri bytovom dome

14.11.2019

Štvrtok

J. Alexyho 5 – 9 parkovisko

14.11.2019

Štvrtok

Lysáková 12 - 16 parkovisko

21.11.2019

Štvrtok

Ľ. Zúbka 1 – Bullova ulica

21.11.2019

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 21

28.11.2019

Štvrtok

Hanulova-Bezekova pri trafostanici

28.11.2019

Štvrtok

Červeňákova 17 - parkovisko

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 15.10.2019

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00