20. septembra 2021
Meniny má Ľuboslav

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Obdobie: 05.08.2021 – 26.08.2021

05.8.2021 Štvrtok Janka Alexyho 7 – parkovisko pri byt. dome

05.8.2021 Štvrtok Ľ. Zúbka 15 – parkovisko pri byt. dome

12.8.2021 Štvrtok Žatevná pri požiarnej zbrojnici

12.8.2021 Štvrtok Tranovského 12 pri byt. dome

19.8.2021 Štvrtok K Horánskej studni pri ihrisku

19.8.2021 Štvrtok Nejedlého 53 – parkovisko

26.8.2021 Štvrtok Gallayova 10 pri bytovom dome

26.8.2021 Štvrtok Drobného 23 – parkovisko

Obdobie: 02.09.2021 – 30.09.2021

02.9.2021 Štvrtok Dúbravčická 3 - pri byt. dome

02.9.2021 Štvrtok Pri kríži 4-6 - pri byt. dome

09.9.2021 Štvrtok Pod záhradami 2A – pri byt. dome

09.9.2021 Štvrtok Drobného 19 – pri byt. dome

16.9.2021 Štvrtok Bilíkova 20 – parkovisko

16.9.2021 Štvrtok Lysákova 22-24 pred byt. domami

23.9.2021 Štvrtok Pri kríži 32-36 – parkovisko

23.9.2021 Štvrtok Cabanova 19 - pri byt. dome

30.9.2021 Štvrtok Bullova 17 - pri byt. dome

30.9.2021 Štvrtok Lipského 5-7 – parkovisko

 

Obdobie: 07.10.2021 – 28.10.2021

 

 07.10.2021          Štvrtok Švantnerova parkovisko pred rešt. Zlatá Lipa

07.10.2021          Štvrtok V. Valachovej 2 parkovisko

14.10.2021          Štvrtok Bujnákova 3-5 pri byt. dome

14.10.2021          Štvrtok Batkova 7 pri byt. dome

21.10.2021          Štvrtok Nejedlého 15-17 pri byt. dome

21.10.2021          Štvrtok Bazovského 18 pri byt. dome

 28.10.2021         Štvrtok Bošaniho 1- Ľ. Zúbka 31 – roh ulíc

28.10.2021          Štvrtok Gallayova 49 – Pri kríži roh ulíc

 

 

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 19.08.2021

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00