22. septembra 2020
Meniny má Móric

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie september – október 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             03.09.2020 - 24.09.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

03.09.2020

Štvrtok

Ožvoldíkova 4-6 parkovisko

03.09.2020

Štvrtok

Bilíkova 22 parkovisko

10.09.2020

Štvrtok

Sokolíkova 11 – Bujnákova ulica roh ulíc

10.09.2020

Štvrtok

Homolova 25 oproti bytovému domu

17.09.2020

Štvrtok

Gallayova 10 pri bytovom dome

17.09.2020

Štvrtok

Repašského 1 parkovisko

24.09.2020

Štvrtok

Drobného 22

24.09.2020

Štvrtok

Damborského 2 pri bytovom dome

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             01.10.2020 - 29.10.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

01.10.2020

Štvrtok

Batkova 7 pri bytovom dome

01.10.2020

Štvrtok

Bazovského 18 pri bytovom dome

05.-9.10.2020

Jesenné upratovanie 2020

05.-9.10.2020

Jesenné upratovanie 2020

15.10.2020

Štvrtok

Huščavova 3 parkovisko pri byt. dome

15.10.2020

Štvrtok

Bošaniho 17 pri bytovom dome

22.10.2020

Štvrtok

Galbavého 2 parkovisko

22.10.2020

Štvrtok

Červeňákova 17 parkovisko

29.10.2020

Štvrtok

Kpt. J. Rašu 25 pri bytovom dome

29.10.2020

Štvrtok

K. Adlera 36 pri bytovom dome

 

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 21.09.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00