27. mája 2019
Meniny má Iveta

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie od 02.05.2019 do 27.06.2019

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov - fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka.

 

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             02.05.2019 - 31.05.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

02.5.2019

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

02.5.2019

Štvrtok

Bilíkova 15 – Kpt. J. Rašu  roh ulíc

09.5.2019

Štvrtok

Fedákova 10 – 12 oproti  bytovým domom

09.5.2019

Štvrtok

Ožvoldíkova 8 pri bytovom dome

16.5.2019

Štvrtok

Drobného 22 parkovisko pri bytovom dome

16.5.2019

Štvrtok

Landauova 24 – 26 pri bytovom dome

23.5.2019

Štvrtok

V. Valachovej 2  pri bytovom dome

23.5.2019

Štvrtok

Gallayova 49 roh ulíc s ul. Pri kríži

30.5.2019

Štvrtok

Bujnákova 3 – 5

30.5.2019

Štvrtok

Roh ulíc Ľ. Zúbka 1 a Bullova ulica

 

Obdobie:             06.06.2019 - 27.06.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

06.6.2019

Štvrtok

Bilíkova 18 – pri bytovom dome

06.6.2019

Štvrtok

Sch. Trnavského 20 – pri bytovom dome

13.6.2019

Štvrtok

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

13.6.2019

Štvrtok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

20.6.2019

Štvrtok

Húščavova 3 – parkovisko pri bytovom dome

20.6.2019

Štvrtok

Lysáková 12-16 parkovisko

27.6.2019

Štvrtok

Bazovského 8 – pri bytovom dome

27.6.2019

Štvrtok

Galbavého 2 - parkovisko

 

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

 


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 16.05.2019

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu