14. augusta 2020
Meniny má Mojmír

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie júl – august 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             02.07.2020 – 30.07.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

30.7.2020

Štvrtok

Červenákova 17 parkovisko

30.7.2020

Štvrtok

Vendelínska ul. a Tulipánová ul. – roh ulíc

 

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             06.08.2020 – 27.08.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

06.08.2020

Štvrtok

Pri kríži 36 parkovisko

06.08.2020

Štvrtok

Žatevná pri požiarnej zbrojnici

13.08.2020

Štvrtok

Pri kríži 6 a Cabanova 28 medzi byt. domami

13.08.2020

Štvrtok

Hanulova 1-3 parkovisko

20.08.2020

Štvrtok

Bagarova 22 pri bytovom dome

20.08.2020

Štvrtok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

27.08.2020

Štvrtok

Nejedlého 37 pri bytovom dome

27.08.2020

Štvrtok

Tranovského 55 pri bytovom dome

 

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 28.07.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00