25. marca 2019
Meniny má Marián

Harmonogram rozmiestneia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie marec 2019

Kontajnery pristavuje spoločnosť: AKS Grop, s.r.o.

Kontajnery budú pristavované podľa harmonogramu do 10-tej hodiny v určený deň (čas nemusí byť presný kvôli dopravnej situácii).

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov - fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava-Dúbravka

Obdobie:             07.3.2019 - 28.3.2019

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

07.3.2019

Štvrtok

Homolova 19 - parkovisko Terno

07.3.2019

Štvrtok

Tranovského 12 – Cabanova ul. roh ulíc

14.3.2019

Štvrtok

Bazovského 19 – pri bytovom dome

14.3.2019

Štvrtok

Nejedlého 35 pri trafostanici

21.3.2019

Štvrtok

Batkova 7 – pri bytovom dome

21.3.2019

Štvrtok

M. Sch. Trnavského 22

28.3.2019

Štvrtok

Lipského 5 - parkovisko

28.3.2019

Štvrtok

Pri kríži 32 – 36 parkovisko


V apríli bude jarné upratovanie – tu nájdete rozpis pristavenia kontajnerov

Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 10:00 hod., bez ohľadu na naplnenosť kontajnera. MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).


 

 


 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 21.03.2019

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00

Úradné hodiny pre overovanie podpisov a podateľňu