25. novembra 2020
Meniny má Katarína

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov

Obdobie november – december 2020

Kontajnery pristavuje spoločnosť: FCC Slovensko s.r.o.

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             05.11.2020 - 26.11.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

05.11.2020

Štvrtok

Sekurisova 14

05.11.2020

Štvrtok

Bujnákova 3-5 pri byt. dome

12.11.2020

Štvrtok

Pri kríži 36 parkovisko

12.11.2020

Štvrtok

Roh ulíc Ľ. Zúbka 1 a Bullovej ulice

19.11.2020

Štvrtok

Fedákova 10-12 oproti byt. domom

19.11.2020

Štvrtok

Lysákova 12-16 parkovisko

26.11.2020

Štvrtok

Ožvoldíkova 2 pri byt. dome

26.11.2020

Štvrtok

Landauova 24-26 pri byt. dome

Odberateľ:             Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Obdobie:             03.12.2020 - 17.12.2020

Dátum:

Deň

Miesto pristavenia

03.12.2020

Štvrtok

Švantnerova pred rešt. Zlatá Lipa

03.12.2020

Štvrtok

Beňovského 16 - parkovisko

10.12.2020

Štvrtok

Žatevná – pri požiarnej zbrojnici

10.12.2020

Štvrtok

Saratovská 1-3 pri byt. dome

17.12.2020

Štvrtok

Brižitská 24 pri kaplnke Panny Márie

17.12.2020

Štvrtok

Vendelínska ul. a Tulipánova ul. – roh ulíc

 

Kontajner bude pristavený do 10-tej hodiny v príslušnom dni. Odvoz kontajnerov sa bude vykonávať nasledujúci pracovný deň od 09:00 hod., veľkokapacitný kontajner smie byť naplnený iba po okraj a odpad nesmie byť ukladaný mimo kontajnera.

MČ Bratislava-Dúbravka garantuje termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na určené miesto a 24 hodinovú lehotu státia kontajnerov na určenom stanovišti uvedenom v harmonograme.

Veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov fyzické osoby MČ Bratislava-Dúbravka, kontajnery nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.). V prípade že takúto činnosť zistíme, budeme žiadať od tohto podnikateľa buď úhradu nákladov alebo odstránenie odpadu z príslušného kontajnera.

Kontajnery na veľkorozmerný komunálny odpad nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.).

Pneumatiky – spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný distribútorom pneumatík od jej držiteľa a bez podmienky viazať spätný zber nákupom novej pneumatiky alebo iného tovaru. (distribútor pneumatík – predajne, pneuservis).

 

 

 

Dátum zverejnenia: 09.05.2018
Dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2020

Kontakt

Oddelenie životného prostredia
Pri kríži 14
844 02 Bratislava

Telefón: 02/60101157
E-mail: odpady@dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00