Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

19. júna 2024
Meniny má Alfréd

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024Námietková kancelária

V súvislosti s vyhlásením volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 23. marca 2024, v prípade druhého kola 6. apríla 2024 mestská časť Bratislava-Dúbravka zriadila námietkovú kanceláriu.

Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 4, prízemie, číslo dverí A 107. Námietkovú kanceláriu zabezpečuje PhDr. Lívia Nagyová, organizačné oddelenie, tel. č.: 6920 2542, e-mail: volby@dubravka.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

 1. overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,
 2. požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu,
 3. požiadať o prenosnú volebnú schránku. O prenosnú schránku možno požiadať aj mimo námietkovej kancelárie, a to telefonicky na tel. č. : 69202513, 69202543 alebo elektronicky na e-mail: volby@dubravka.sk.

Hlasovacie preukazy na voľby prezidenta Slovenskej republiky sa vydávajú najskôr od 7. februára 2024.

Poučenie pre voliča:
O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať:

 • Osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05.04.2024) v úradných hodinách obce.
 • V listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 04.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.03.2024).
 • Elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 04.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14.03.2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. štátnu príslušnosť,
  4. adresu trvalého pobytu (obce, ulica, číslo domu),
  5. adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (elektronicky) je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka: www.dubravka.sk.

 • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, možno požiadať osobne najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 22.03.2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 05.04.2024). Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. štátnu príslušnosť,
  4. adresu trvalého pobytu (obce, ulica, číslo domu),
  5. meno a priezvisko osoby splnomocnenej žiadateľom,
  6. číslo občianskeho preukazu osoby splnomocnenej žiadateľom.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (prostredníctvom splnomocnenej osoby) je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka www.dubravka.sk.

Žiadosť treba doručiť na e-mailovú adresu:
volby@dubravka.sk

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Úradné hodiny:

1. kolo prezidentských volieb 23.03.2024

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Pondelok – 18.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok – 19.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
Streda – 20.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok – 21.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Piatok – 22.03.2024   7.00 – 12.00


2. kolo prezidentských volieb 06.04.2024

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Pondelok – 01.04.2024   Veľkonočný pondelok
 Utorok – 02.04.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
Streda – 03.04.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok – 04.04.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Piatok – 05.04.2024   7.00 – 12.00


Informácie:
JUDr. Mária Čajková, 69202543, volby@dubravka.sk
Kristína Štajerová, 69202513, volby@dubravka.sk
PhDr. Lívia Nagyová, 69202542, volby@dubravka.sk
Dátum zverejnenia: 09.01.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 07.04.2024

Úradné hodiny – námietková kancelária

1. kolo prezidentských volieb 23.03.2024

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Pondelok – 18.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok – 19.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
 Streda – 20.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok – 21.03.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Piatok – 22.03.2024   7.00 – 12.00

2. kolo prezidentských volieb 06.04.2024

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Pondelok – 01.04.2024   Veľkonočný pondelok
 Utorok – 02.04.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
 Streda – 03.04.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok – 04.04.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Piatok – 05.04.2024   7.00 – 12.00