Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

14. júna 2024
Meniny má Vasil

Voľby do Európskeho parlamentu 2024Námietková kancelária

V súvislosti s vyhlásením volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia dňa 08. júna 2024 mestská časť Bratislava-Dúbravka zriadila námietkovú kanceláriu.

Námietková kancelária sa nachádza v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na Žatevnej 4, prízemie, číslo dverí A 107. Námietkovú kanceláriu zabezpečuje PhDr. Lívia Nagyová, organizačné oddelenie, tel. č.: 6920 2542, e-mail: volby@dubravka.sk.

V námietkovej kancelárii má volič možnosť:

 1. overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv,
 2. požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu,
 3. požiadať o prenosnú volebnú schránku. O prenosnú schránku možno požiadať aj mimo námietkovej kancelárie, a to telefonicky na tel. č. : 69202513, 69202543 alebo elektronicky na e-mail: volby@dubravka.sk.

Hlasovacie preukazy na voľby do Európskeho parlamentu sa vydávajú najskôr od 24. apríla 2024.

Poučenie pre voliča:
O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať:

 • Osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 07. júna 2024) v úradných hodinách obce.
 • V listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024).
 • Elektronicky (e-mailom, sken žiadosti alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 20. mája 2024).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. štátnu príslušnosť,
 4. adresu trvalého pobytu (obce, ulica, číslo domu),
 5. adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (elektronicky) je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka: www.dubravka.sk.

 • Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, možno požiadať osobne najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 07. júna 2024). Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 1. meno a priezvisko,
 2. rodné číslo,
 3. štátnu príslušnosť,
 4. adresu trvalého pobytu (obce, ulica, číslo domu),
 5. meno a priezvisko osoby splnomocnenej žiadateľom,
 6. číslo občianskeho preukazu osoby splnomocnenej žiadateľom.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (prostredníctvom splnomocnenej osoby) je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Dúbravka www.dubravka.sk.

Žiadosť treba doručiť na e-mailovú adresu:

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Úradné hodiny:

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Pondelok – 03.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok – 04.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
Streda – 05.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok – 06.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Piatok – 07.06.2024   7.00 – 12.00


Informácie:
JUDr. Mária Čajková, 69202543, volby@dubravka.sk
Kristína Štajerová, 69202513, volby@dubravka.sk
PhDr. Lívia Nagyová, 69202542, volby@dubravka.sk
Dátum zverejnenia: 12.02.2024
Dátum poslednej aktualizácie: 10.06.2024

Úradné hodiny:

 Pondelok  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok   nestránkový deň
 Streda  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok   13.00 – 16.00
 Piatok   nestránkový deň
 Pondelok – 03.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
 Utorok – 04.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 15.00
Streda – 05.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Štvrtok – 06.06.2024  8.00 – 12.00  13.00 – 16.00
 Piatok – 07.06.2024   7.00 – 12.00