8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie miestnej rady 28.01.2020

POZVÁNKA

na 5. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

28. januára 2020 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, I. poschodie.

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

    Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia.

  1. Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2372/3, k.ú. Dúbravka o výmere 18 m² + 10 m2 spoločnosti Pro gastro-servis, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (13 MB)
  2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1796/2 vo výmere 45 m2 a pozemku parc. č. 1735/24 vo výmere 35 m2 Ing. Róbertovi Karaffovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (4,7 MB)
  3. Návrh na nájom nebytových priestorov v objekte „Skladová hala-Dúbravčice“, súp. č. 5790 v Bratislave, vo výmere 744,61 m2, Aviatickému klubu S/Ldr. Otta Smika DFC o.z., ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,3 MB)
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Dúbravka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Dúbravka (170 kB)

   Rôzne.

   Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Uznesenia

Zápisnica

 

 

Dátum zverejnenia: 23.01.2020
Dátum poslednej úpravy: 06.03.2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00