Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

25. mája 2024
Meniny má Urban

Zasadnutie miestnej rady dňa 08.09.2021

POZVÁNKA

na 11. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

08. septembra 2021 (streda) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie

 

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia miestnej rady

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh Rokovacieho poriadku Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka (404 kB, pdf)
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30.06.2021 (2,7 MB, pdf)
 4. Návrh stanoviska k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (1,2 MB, pdf)
 5. Návrh na nájom pozemkov reg. „C“ parc. č. 1835/1 a 2 a parc. č. 1836 spolu vo výmere 337 m2, k. ú. Dúbravka, manželom Alica a Pavol Andrašík na dobu 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,4 MB, pdf)
 6. Návrh na predaj pozemkov parc. č. 866/1, 866/2, 866/11 a 865/24 v k. ú. Dúbravka spolu vo výmere 50 m² Ing. Jurajovi Čalfovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (16 MB, pdf)
 7. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 3058/25, v k. ú. Dúbravka, vo výmere 45 m2, Tomášovi Kankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 9. Návrh na schválenie finančnej dotácie na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. sociálne oddelenie (1,2 MB, pdf)
 10. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre RRC HYDROROCK Bratislava, občianske združenie (238 kB, pdf)
 11. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2021 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ-S 13/Stoh, občianske združenie (302 kB, pdf)
 12. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Knižnica neznamená polica – živé miesto v jednej mestskej časti“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (931 kB, pdf)
 13. Návrh na schválenie realizácie a spolufinancovania projektu „Obnova Červenej sály v Dome kultúry Dúbravka“ v rámci Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, č. IROP-PO7-SC77-2021-75 (220 kB, pdf)
 14. Rôzne

Ukončenie zasadnutia miestnej rady

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestne rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum poslednej aktualizácie: 24.09.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00