8. decembra 2023
Meniny má Marína

Zasadnutie miestnej rady dňa 09.06.2020

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa
9. júna 2020 (utorok) o 15.00 hod.
vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, I. poschodie.

Návrh programu

    Otvorenie zasadnutia Miestnej rady.

  1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
  2. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2020 (515 kB)
  3. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2019 (2,2 MB)
  4. Návrh na nájom pozemkov v k. ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (3,1 MB)
  5. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3058/135 vo výmere 102 m2 Ľudovítovi Šándorovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa (2,6 MB)
  6. Návrh na nájom nebytového priestoru, kancelárie č. 237 v Dome kultúry dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava vo výmere 13 m2 Ing. Elene Švecovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,6 MB)
  7. Návrh na predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 1625/16 vo výmere 1 m2 Mgr. Štefanovi Vankovi a Mgr. Zuzane Vankovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa (7,6 MB)
  8. Návrh na nenávratné finančné dotácie na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre športové kluby (90 kB)
  9. Rôzne

Ukončenie zasadnutia Miestnej rady.

 

Uznesenia

Zápisnica
Dátum zverejnenia: 4. 6. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 6. 2020

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00