21. januára 2019
Meniny má Vincent

Poslanci

Zoznam poslancov podľa ulíc a volebných obvodov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

1. volebný obvod

Ulice: Hanulova, Považanova, Sokolíková, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Bezekova, Klimkovičova, Sch. Trnavského, Bujnákova, Galbavého, Kudlákova, Chrobákova, J.V. Dolinského, J. Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná

Poslanci za 1. volebný obvod

 Mgr. Mária Belicová 

Mgr. Mária Belicová       


  
        
E-mail: maria.belicova04@gmail.com

 

 Ing. Juraj Horan
Ing. Juraj Horan            


Bydlisko: Bujnákova 11, 841 01 Bratislava   
Telefón mobil:  0905 236036  
E-mail: horan@kpas.sk  
 PhDr. Ľuboš Krajčír

PhDr. Ľuboš Krajčír Bydlisko: Považanova 2, 841 01 Bratislava         
Telefón mobil:  0911 450698 
E-mail: lubos.krajcir@dubravka.sk

 Ing. Martin Lupták
Ing. Martin Lupták  


      
Telefón mobil:  0902 656824 
E-mail: 
martin.luptak24@gmail.com
 Mgr. Marián Podrazil Mgr. Marián Podrazil


Bydlisko: Strmé sady 41, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil:  0917 632141
E-mail: marian.podrazil@gmail.com
 Ing. Pavel Vladovič
Ing. Pavel Vladovič


Bydlisko: Popovova 19, 841 01 Bratislava
Telefón mobil:  0911 141401
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

 

 


 2. VOLEBNÝ OBVOD

Ulice: Tranovského, Karola Adlera, Cabanova, Fedákova, Homolova, Gallayova, Pri kríži, Ožvoldíkova     

Poslanci za 2. volebný obvod

JUDr. Dávid Béreš   

JUDr. Dávid Béreš      Telefón mobil:  0910 666522
E-mail: d.beres666@gmail.com

 

 Mgr. Marcel Burkert
Mgr. Marcel Burkert      


Bydlisko: Pri kríži 38, 841 02 Bratislava 
Telefón mobil:  0910 326451 
E-mail: marcel.burkert@gmail.com
 Mgr. Alexej Dobroľubov

Mgr. Alexej Dobroľubov


Bydlisko: Karola Adlera 11, 841 02 Bratislava
Telefón mobil:  0940 867858
E-mail:
alexejdobrolubov@gmail.com

 Ing. Libor Gula, M.A. Ing. Libor Gula, M.A.       

 
Bydlisko: Koprivnická 9/F, 841 01 Bratislava  
Telefón mobil:  0911 701490 
E-mail: lgula@centrum.sk
 Mgr. Viera Psotková Mgr. Viera Psotková      

 Branko Semančík
Branko Semančík


Bydlisko: Homolova 4, 841 02 Bratislava 
Telefón mobil:  0905 723873 
E-mail: hokej.dubravka@gmail.com
MUDr. Juraj Štekláč, PhD.
MUDr. Juraj Štekláč, PhD. 
      

Bydlisko: M. Sch. Trnavského 20, 841 01 Bratislava
Telefón mobil: 0903 448999 
E-mail: juraj.steklac@gmail.com


 


 3. VOLEBNÝ OBVOD

Ulice: Saratovská, Nejedlého, Agátová, Sekurisova, Drobného, Ušiakova, Dražická, Lysákova, Na vrátkach, Kpt. Rašu


Poslanci za 3. volebný obvod

 Ing. Marián Bohunský  

Ing. Marián Bohunský       Telefón mobil:  0903 762735 
E-mail: bohunskymarian@gmail.com      

 

 Tomáš Husár
Tomáš Husár


Bydlisko: Drobného 14, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil: 0908 783866 
E-mail: 
tomhusr@gmail.com
 
 JUDr. Dušan Mikuláš

JUDr. Dušan Mikuláš


Bydlisko: Nejedlého 29, 841 02 Bratislava 
Telefón mobil:  0903 303988
E-mail: 
dusan.mikulas@gajdosik.net

 Mgr. Matej Nagy
Mgr. Matej Nagy


Bydlisko: Plachého 47, 841 02 Bratislava
Telefón mobil:  0903 475014
E-mail: strato@zoznam.sk
 Ing. Ján Palárik Ing. Ján Palárik
      

Bydlisko: Drobného 24, 841 01 Bratislava 
Telefón mobil:    
E-mail: 
janpalarik@gmail.com
 Mgr. art. Magdaléna Škrovanová
Mgr. art. Magdaléna Škrovanová      Telefón mobil:  0915 483271
E-mail: magda.rosova@gmail.com


 


 4. VOLEBNÝ OBVOD

Ulice: Bilíkova, J.Alexyho, V. Valachovej, Batkova, Landauova, Bazovského, Červeňákova, Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Bullova, Lipského, Polianky, Harmincova, Húščavova, Ľ. Zúbka, Na vrátkach

Poslanci za 4. volebný obvod

 Ing. Mário Borza  

Ing. Mário Borza


Bydlisko: Landauova 22, 841 01 Bratislava
Telefón mobil:  0904 608651
E-mail: mario.borza1@gmail.com 

 

 Štefan Gubrica
Štefan Gubrica       Telefón mobil:  0903 434035
E-mail: s.gubrica@gmail.com
 Ing. Juraj Káčer

Ing. Juraj Káčer 


Bydlisko: J. Alexyho 7, 841 01 Bratislava
Telefón mobil:  0903 865846
E-mail: juraj.kacer@gmail.com

 Ing. Igor Mravec
Ing. Igor Mravec


Bydlisko: Bratislava – Dúbravka 5784, 841 01 Bratislava
Telefón mobil:  0910 511236
E-mail: igor.mravec@gmail.com
 Maroš Repík Maroš Repík


Bydlisko: Ľuda Zúbka 5,  841 01 Bratislava
Telefón mobil:  0903 410136
E-mail: maros.repik@gmail.com
 Marián Takács
Marián Takács 


Bydlisko: Landauova 20, 841 01 Bratislava
Telefón mobil:  0905 406359
E-mail: takacs.marian@gmail.com

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015
Dátum poslednej aktualizácie: 05.12.2018

Sídlo:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
  

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00