30. septembra 2022
Meniny má Jarolím

Poslanci

Zoznam poslancov podľa ulíc a volebných obvodov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka


1. volebný obvod

Ulice: Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Záhradkárska, Bezekova, Klimkovičova, M. Schneidera-Trnavského, Bujnákova, Chrobákova, Galbavého, Kudlákova, J. V. Dolinského, J. Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod Záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná 

Poslanci za 1. volebný obvod


Mária BelicováMgr. Mária Belicová 
NOVA

Bydlisko: Dúbravka 5821, 840 02 Bratislava  
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com

členka miestnej rady 
členka komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít
členka mediálnej komisie
členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov 

 


Juraj HoranIng. Juraj Horan
bez politickej príslušnosti

Bydlisko: Bujnákova 11, 841 01 Bratislava 
Telefón: 0905 236 036   
E-mail: horanjuraj@gmail.com 

člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
člen ekonomickej komisie

 

 

 


Ľuboš KrajčírPhDr. Ľuboš Krajčír 
SME RODINA-Boris Kollár

Bydlisko: Pri Hrubej lúke 13, 841 01 Bratislava   
Telefón: 0911 450 698  
E-mail: luboskrajcir1@gmail.com


 

 

 


Martin LuptákIng. Martin Lupták 
bez politickej príslušnosti

Bydlisko: Jura Hronca 14, 841 02 Bratislava   
Telefón: 0902 656 824 
E-mail: martin.luptak24@gmail.com 

člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 

 
 

 

 


Marian PodrazilMgr. Marian Podrazil 
nezávislý

Bydlisko: Strmé sady 41, 841 01 Bratislava  
Telefón: 0917 632 141 
E-mail: podrazil17@yahoo.com 

predseda komisie školstva a mládeže
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 

 

 

 


Pavel VladovičIng. Pavel Vladovič 
bez politickej príslušnosti

Bydlisko: Popovova 19, 841 01 Bratislava   
Telefón: 0911 141 401 
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

člen miestnej rady
predseda komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
člen ekonomickej komisie 

 

  2. volebný obvod

Ulice: Moyšova, Tranovského, Martina Granca, Kristy Bendovej, K. Adlera, Cabanova, Fedákova, Homolova, Gallayova, Pri Kríži, Ožvoldíkova

Poslanci za 2. volebný obvod


Dávid BérešJUDr. Dávid Béreš 
SME RODINA-Boris Kollár 

Bydlisko: Martina Granca 3, 841 02 Bratislava   
E-mail: d.beres666@gmail.com

predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
člen komisie športuMarcel BurkertMgr. Marcel Burkert
bez politickej príslušnosti 

Bydlisko: Pri kríži 38, 841 02 Bratislava     
Telefón: 0910 326 451  
E-mail: marcel.burkert@gmail.com

člen komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
člen ekonomickej komisie
člen komisie školstva a mládeže

 

 


Alexej DobroľubovMgr. Alexej Dobroľubov
NOVA 

Bydlisko: Karola Adlera 11, 841 02 Bratislava    
Telefón: 0940 867 858  
E-mail: alexejdobrolubov@gmail.com

člen komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
člen ekonomickej komisie
predseda názvoslovnej komisie

 

 

 


Libor GulaIng. Libor Gula, M.A.
SPOLU-občianska demokracia

Bydlisko: Koprivnická  9/F, 841 01 Bratislava    
Telefón: 0911 701 490   
E-mail: lgula@centrum.sk

člen miestnej rady 
člen ekonomickej komisie
člen komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov


Viera PsotkováMgr. Viera Psotková
SPOLU-občianska demokracia

Bydlisko: Karola Adlera 14, 841 02 Bratislava     
Telefón: 0902 600 569
E-mail: vierapsotkova2018@gmail.com

členka komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
členka komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 

 

 


Branko SemančíkBranko Semančík
-

Bydlisko: Homolova 4, 841 02 Bratislava      
Telefón: 0905 723 873
E-mail: branislav.semancik@gmail.com

predseda komisie športu
člen komisie kultúry

 

 

 


Juraj ŠtekláčMUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH. 
nezávislý 

Bydlisko: M. Sch. Trnavského 20, 841 01 Bratislava       
Telefón: 0903 448 999
E-mail: juraj.steklac@region-bsk.sk

predseda mediálnej komisie 
člen komisie sociálno-zdravotnej a bytovej

 

 

    3. volebný obvod

Ulice: Saratovská, Trhová, Nejedlého, Agátová, Dúbravčická, Sekurisova, Drobného, Ušiakova, Dražická, Lysákova, Na vrátkach, Kpt. Rašu, Pri Hrubej lúke

Poslanci za 3. volebný obvod


Marián BohunskýIng. Marián Bohunský
bez politickej príslušnosti 

Bydlisko: Nejedlého 7, 841 02 Bratislava    
Telefón: 0903 762 735 
E-mail: bohunskymarian@gmail.com

člen komisie športu 

 

 

 

 


Tomáš HusárTomáš Husár
nezávislý

Bydlisko: Drobného 14, 841 01 Bratislava    
Telefón: 0908 783 866  
E-mail: tomhusr@gmail.com

člen miestnej rady
predseda komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
člen názvoslovnej komisie  

 


Dušan MikulášJUDr. Dušan Mikuláš
bez politickej príslušnosti 

Bydlisko: Nejedlého 29, 841 02 Bratislava    
Telefón: 0903 303 988  
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net

predseda komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom

 

 


Matej NagyMgr. Matej Nagy
Kresťanskodemokratické hnutie

Bydlisko: Plachého 47, 841 02 Bratislava     
Telefón: 0903 475 014   
E-mail: strato@zoznam.sk

člen názvoslovnej komisie
predseda komisie sociálno-zdravotnej a bytovej 
člen komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov  

  


Ján PalárikIng. Ján Palárik
bez politickej príslušnosti

Bydlisko: Drobného 24, 841 01 Bratislava    
Telefón: 0904 905 331  
E-mail: palarik3vo@gmail.com

člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
člen ekonomickej komisie
 
 

 


Magdaléna ŠkrovanováMgr. art. Magdaléna Škrovanová
bez politickej príslušnosti 

Bydlisko: Cabanova 38, 841 01 Bratislava    
Telefón: 0915 483 271   
E-mail: magda.rosova@gmail.com

členka komisie školstva a mládeže

 

 

 

  4. volebný obvod

Ulice: Bilíkova, Janka Alexyho, Violy Valachovej, Batkova, Landauova, Lipského, Bazovského, Červeňákova, Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Bullova, Polianky, Harmincova, Húščavova, Ľuda Zúbka

Poslanci za 4. volebný obvod


Mário BorzaIng. Mário Borza
nezávislý    

Bydlisko: Landauova 22, 841 01 Bratislava
Telefón: 0904 608 651  
E-mail: mario.borza1@gmail.com

člen komisie športu 
člen ekonomickej komisie 

 

 

 


Štefan GubricaŠtefan Gubrica
bez politickej príslušnosti      

Bydlisko: Ľuda Zúbka 25, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 434 035    
E-mail: s.gubrica@gmail.com

člen komisie športu   
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku  

 

 

 


Igor MravecIng. Igor Mravec
nezávislý          

Bydlisko: Dúbravka 5784, 841 01 Bratislava 
Telefón: 0910 511 236      
E-mail: igor.mravec@gmail.com

člen miestnej rady
predseda ekonomickej komisie       
člen komisie školstva a mládeže  

 
 

  


JUDr. Miroslav PástorJUDr. Miroslav Pástor
Strana zelených Slovenska
 

Bydlisko: Cabanova 7, 841 02 Bratislava
Telefón: 0948 497 111
E-mail: miropastor@hotmail.com

člen ekonomickej komisie
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku

 

  


Ing. Iveta PetruškováIng. Iveta Petrušková
SMER-sociálna demokracia a Slovenská národná strana

Bydlisko: Nemčíkova 5, 841 01 Bratislava
Telefón: 0910 828 264
E-mail: petruskova888@gmail.com

členka komisie kultúry
členka
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov 
člen názvoslovnej komisie

 

 
 


Maroš RepíkMaroš Repík
bez politickej príslušnosti    

Bydlisko: Ľuda Zúbka 5, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 410 136     
E-mail: maros.repik@gmail.com

člen miestnej rady
predseda komisie kultúry    
člen mediálnej komisie
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov  

    

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015 
Dátum poslednej aktualizácie: 11.03.2022

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00