Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

20. mája 2024
Meniny má Bernard

Poslanci

Zoznam poslancov podľa ulíc a volebných obvodov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka


1. volebný obvod

Ulice: Hanulova, Považanova, Sokolíkova, Švantnerova, Talichova, Tavarikova osada, Záhradkárska, Bezekova, Klimkovičova, M. Schneidera-Trnavského, Bujnákova, Chrobákova, Galbavého, Kudlákova, J. V. Dolinského, J. Hronca, Koprivnická, Plachého, Strmé sady, Strmý bok, Tulipánová, Vendelínska, Pekníkova, Repašského, Brižitská, Čiernohorská, Jadranská, Kajerka, K Horánskej studni, Novodvorská, Oskorušová, Pod Záhradami, Popovova, Štepná, Žatevná 

Poslanci za 1. volebný obvod


Mgr. Mária BelicováMgr. Mária Belicová 
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Dúbravka 5821, 840 02 Bratislava  
Telefón: 0950 659 529 
E-mail: maria.belicova04@gmail.com

členka miestnej rady
predsedníčka komisie sociálno-zdravotnej
členka komisie bytovej
členka komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít
 JUDr. Tomáš BuzingerJUDr. Tomáš Buzinger
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Galbavého 1, 841 01 Bratislava
Telefón: 0904 076 517      
E-mail: tombuzinger@gmail.com    

predseda komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
člen komisie sociálno-zdravotnej


Ing. Juraj Horan  Ing. Juraj Horan
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Bujnákova 11, 841 01 Bratislava 
Telefón: 0905 236 036   
E-mail: horanjuraj@gmail.com


Mgr. Marian PodrazilMgr. Marián Podrazil
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Strmé sady 41, 841 01 Bratislava
Telefón: 0917 632 141
E-mail: podrazil17@yahoo.com      

predseda komisie školstva a mládeže
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku

 
 

 

 


Ing. Lukáš Šoltés, PhD.Ing. Lukáš Šoltés, PhD.
Strana obcí a miest – SOM Slovensko    

Bydlisko: Brižitská 35, 841 02 Bratislava
Telefón: 0903 800 683
E-mail: lukas.soltes@gmail.com    

člen komisie školstva a mládeže
člen ekonomickej komisieIng. Pavel VladovičIng. Pavel Vladovič 
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Popovova 19, 841 01 Bratislava   
Telefón: 0911 141 401 
E-mail: pavel.vladovic@gmail.com

člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom
 2. volebný obvod

Ulice: Moyšova, Tranovského, Martina Granca, Kristy Bendovej, K. Adlera, Cabanova, Fedákova, Homolova, Gallayova, Pri Kríži, Ožvoldíkova

Poslanci za 2. volebný obvod


Ing. Peter Hanulík

Ing. Peter Hanulík
bez politickej príslušnosti

Bydlisko: Bagarova 3, 841 01 Bratislava
Telefón: 0905 396 831
E-Mail: peterhanulik60@gmail.com

člen komisie športu
člen komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít

Pavol JančovičPavol Jančovič
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Nejedlého 31, 841 02 Bratislava
Telefón: 0910 578 448     
E-mail: jancovic.dubravka@gmail.com

člen komisie kultúry    
člen komisie športu
člen mediálnej komisie


JUDr. Miroslav Pástor

JUDr. Miroslav Pástor
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Cabanova 7, 841 02 Bratislava
Telefón: 0948 497 111
E-mail: miropastor@hotmail.com

člen miestnej rady
člen komisie bytovej
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 
člen ekonomickej komisie 


Branko SemančíkBranko Semančík
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Homolova 4, 841 02 Bratislava      
Telefón: 0905 723 873
E-mail: branislav.semancik@gmail.com

člen komisie kultúry
člen komisie športuRichard ŠafárikRichard Šafárik
Strana obcí a miest – SOM Slovensko        

Bydlisko: Homolova 6, 841 02 Bratislava
Telefón: 0915 058 677
E-mail: poslanec.safarik@gmail.com

člen komisie športu
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku

 


MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH.MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH.
Strana obcí a miest – SOM Slovensko 

Bydlisko: M. Sch. Trnavského 20, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 448 999 
E-mail: juraj.steklac@gmail.com

predseda mediálnej komisie 
člen komisie sociálno-zdravotnej

 


JUDr. Andrej Vlk

JUDr. Andrej Vlk
Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita 3. volebný obvod

Ulice: Saratovská, Trhová, Nejedlého, Agátová, Dúbravčická, Sekurisova, Drobného, Ušiakova, Dražická, Lysákova, Na vrátkach, Kpt. Rašu, Pri Hrubej lúke

Poslanci za 3. volebný obvod


Ing. Marián Bohunský

Ing. Marián Bohunský

Strana obcí a miest – SOM Slovensko    

Bydlisko: Nejedlého 7, 841 02 Bratislava    
Telefón: 0903 762 735 
E-mail: bohunskymarian@gmail.com

člen komisie bytovej
člen komisie športu


Tomáš Husár

Tomáš Husár

Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Bujnákova 17, 841 01 Bratislava    
Telefón: 0908 783 866  
E-mail: poslanec.tomas.husar@gmail.com

člen miestnej rady
predseda komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom

 

 JUDr. Matej Marhavý

JUDr. Matej Marhavý

Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Drobného 6, 841 01 Bratislava
Telefón: 0915 828 675
E-mail: marhavy@gmail.com

člen komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom

 


JUDr. Dušan Mikuláš

JUDr. Dušan Mikuláš

Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Nejedlého 29, 841 02 Bratislava
Telefón: 0903 303 988
E-mail: dusan.mikulas@gajdosik.net

člen miestnej rady
predseda komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít 
člen komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom


 


PaeDdr., Mgr. Milan Trstenský

PaedDr., Mgr. Milan Trstenský

Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Hanulova 11, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 411 431
E-mail: trstensky.m@gmail.com

člen komisie školstva a mládeže
člen komisie životného prostredia, bezpečnosti a poriadku
člen komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít


   

 


JUDr. Juraj VondrášekJUDr. Juraj Vondrášek
Strana obcí a miest – SOM Slovensko    

Bydlisko: Jána Kpt. Rašu 37 , 841 02 Bratislava
Telefón: 0907 921 019      
E-mail: jurajvondrasek@gmail.com

predseda komisie bytovej
člen komisie sociálno-zdravotnej
člen komisie školstva a mládeže  4. volebný obvod

Ulice: Bilíkova, Janka Alexyho, Violy Valachovej, Batkova, Landauova, Lipského, Bazovského, Červeňákova, Bagarova, Beňovského, Bošániho, Damborského, Nemčíkova, Bullova, Polianky, Harmincova, Húščavova, Ľuda Zúbka

Poslanci za 4. volebný obvod


Ing. Mário Borza

Ing. Mário Borza
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Landauova 22, 841 01 Bratislava
Telefón: 0904 608 651 
E-mail: mario.borza1@gmail.com

predseda komisie športu 
člen ekonomickej komisie

 


Štefan Gubrica

Štefan Gubrica
Strana obcí a miest – SOM Slovensko     

Bydlisko: Ľuda Zúbka 25, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 434 035    
E-mail: s.gubrica@gmail.com

člen komisie bytovej
člen komisie športu


IPhDr. Štefan Maceják, PhD.

PhDr. Štefan Maceják, PhD.
Strana obcí a miest – SOM Slovensko       

Bydlisko: Bilíkova 22, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 545 337
E-mail: stefanmacejak@gmail.com

člen miestnej rady
člen komisie školstva a mládeže
člen komisie kultúry


Ing. Igor Mravec

Ing. Igor Mravec
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Dúbravka 5784, 841 01 Bratislava 
Telefón: 0910 511 236      
E-mail: igor.mravec@gmail.com

predseda ekonomickej komisie       
člen komisie školstva a mládežeMgr. Karina Remišová

Mgr. Karina Remišová
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Beňovského 10, 841 02 Bratislava
Telefón: 02 642 84 891
E-mail: karina.remisova@gmail.com

členka komisie školstva a mládeže
členka komisie kultúry 


Maroš Repík

Maroš Repík
Strana obcí a miest – SOM Slovensko

Bydlisko: Ľuda Zúbka 5, 841 01 Bratislava
Telefón: 0903 410 136     
E-mail: maros.repik@gmail.com

predseda komisie kultúry    
člen mediálnej komisie
člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  verejných činiteľov  

    

 

 

 Kontakty a fotografie sú uverejnené v rozsahu súhlasu poskytnutého jednotlivými poslancami na tento účel.

 

 

Dátum zverejnenia: 17.11.2015 
Dátum poslednej aktualizácie: 21.01.2024

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00