29. novembra 2023
Meniny má Vratko

Dotácie

Dotácie predstavujú peňažné prostriedky z rozpočtu mestskej časti, ktoré poskytuje mestská časť vymedzenému okruhu žiadateľov a sú určené na presne vymedzené použitie za dodržania podmienok, ktoré upravuje 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej dotácie v II. polroku 2023 

Na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 49/2023 z 20.6.2023 o zmene rozpočtu v kapitole „životné prostredie“ vyhlasuje mestská časť Bratislava-Dúbravka výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej dotácie v 2. polroku 2023. Vyčlenená je suma 10.000,- €.

Oblasti poskytnutia mimoriadnej dotácie v zmysle VZN č. 6/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti:

všeobecne prospešná služba:

  • tvorba a ochrana životného prostredia,

všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel:

  • ochrana a tvorba životného prostredia,
  • zachovanie prírodných hodnôt.

Žiadateľom môžu byť právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia pôsobiaci na území Dúbravky alebo poskytujúci služby obyvateľom mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Vyplnenú žiadosť aj s potrebnými prílohami treba odovzdať v podateľni mestskej časti Bratislava-Dúbravka osobne alebo poštou, alebo elektronickým spôsobom do 31. augusta 2023. Doručené žiadosti posúdi Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, do ktorej kompetencie patrí posudzovaná oblasť. Príspevok môže žiadateľ použiť len na účel, na ktorý bol schválený. Dotáciu treba vyčerpať najneskôr do 15. decembra 2023.

Podrobnejšie podmienky poskytnutia dotácie, ako aj súvisiace dokumenty, sú súčasťou všeobecne záväzného nariadenia, ktoré sú dostupné na webovej stránke mestskej časti www.dubravka.sk, prípadne osobne na miestnom úrade.

Dotácie v roku 2023

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 26.03.2019
Dátum poslednej aktualizácie: 07.11.2023

 

Späť na Samospráva

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00