Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.

22. júla 2024
Meniny má Magdaléna

Zasadnutie miestnej rady dňa 24.11.2020

POZVÁNKA

na 8. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

24. novembra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

 

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023 (2,3 MB, pdf)
 3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (259 kB, pdf)
 4. Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho súboru KLNKA (5,4 kB, pdf)
 5. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 1002/5 a 1002/8, spolu vo výmere 321 m2 v k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka (2,3 MB, pdf)
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,4 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (331 kB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (878 kB, pdf)
 10. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie (87 kB, pdf)
 11. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 (96 kB, pdf)
 12. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2021 (81 kB, pdf)
 13. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestne rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 19.11.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00