3. decembra 2023
Meniny má Oldrich

Zasadnutie miestnej rady dňa 24.11.2020

POZVÁNKA

na 8. zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

24. novembra 2020 (utorok) o 15.00 hod.

vo Veľkej zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 4, I. poschodie.

 

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestnej rady.

 1. Schválenie programu zasadnutia a overovateľa zápisnice zo zasadnutia
 2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2021-2023 (2,3 MB, pdf)
 3. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania vybraných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie mestskej časti Bratislava-Dúbravka (259 kB, pdf)
 4. Návrh na odpustenie časti nájomného za rok 2020 Združeniu Detského folklórneho súboru KLNKA (5,4 kB, pdf)
 5. Návrh na kúpu pozemkov parc. č. 1002/5 a 1002/8, spolu vo výmere 321 m2 v k.ú. Dúbravka, vo vlastníctve Soni Duchoňovej, v prospech mestskej časti Bratislava-Dúbravka (2,3 MB, pdf)
 6. Návrh na nájom nebytového priestoru v Dome kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, Bratislava, č. 147/A – kancelárie vo výmere 12,50 m2, spoločnosti ORMIS, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (1,3 MB, pdf)
 7. Návrh na predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 293,30 m2, nájomcovi Tatra banka, a. s., ako prípad hodný osobitného zreteľa (5,4 MB, pdf)
 8. Návrh na nájom nebytových priestorov – kancelárie č. 150 v Dome kultúry Dúbravka, vo výmere 15 m2, na dobu 1 rok nájomcovi Zanna beauty, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa (331 kB, pdf)
 9. Návrh na nájom pozemkov v k.ú. Dúbravka na záhradkárske a rekreačné účely, ako prípad hodný osobitného zreteľa (878 kB, pdf)
 10. Návrh na nenávratnú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre OZ ABCedu pre vzdelanie (87 kB, pdf)
 11. Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2021 (96 kB, pdf)
 12. Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2021 (81 kB, pdf)
 13. Rôzne

     Ukončenie zasadnutia miestnej rady.

Poznámka:
Každý účastník zasadnutia Miestne rady mestskej časti Bratislava-Dúbravka musí vstúpiť na zasadnutie s prekrytými hornými dýchacími cestami. Pri vstupe na zasadnutie je nutné použiť dezinfekciu na ruky. V prípade, ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť zasadnutie Miestnej rady.

Uznesenia

ZápisnicaDátum zverejnenia: 19.11.2020
Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2021

Kde nás nájdete:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Úradné hodiny

Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Štvrtok
13:00 – 16:00